Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?
Let op termijn 30 september 2020!

Als een werknemer ziek is moet de werkgever loon doorbetalen. Wanneer de werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de dienstbetrekking worden beëindigd. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Daarbij kunt u als werkgever aanspraak maken op een compensatieregeling. Maar wel onder voorwaarde dat: de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte; […]

Lees meer

Werkgever moet werknemer op de werkvloer afdoende beschermen tegen virus; de ‘gewone’ regels gelden nu ook!

Uit publicaties blijkt dat, op plekken waar we het minste vertrouwen hebben in de medemens ook de minste besmettingen met Covid19-corona plaats vinden. Dat is op straat, in de winkel, in de openbare ruimte. Maar waar we elkaar beter kennen, thuis en op het werk, is het risico veel groter. Omdat we zoveel tijd met […]

Lees meer

Werknemer kan nu beëindiging slapend dienstverband eisen

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in beginsel verplicht is zijn medewerking te verlenen aan de beëindiging van een slapend dienstverband wanneer de werknemer dat wenst. Er is sprake van een slapend dienstverband wanneer een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd (hoewel hij […]

Lees meer

Transitievergoeding niet gematigd in zicht van pensioen

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar de werkgever moet de oudere werknemer die wordt ontslagen met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht wel de volledige transitievergoeding betalen. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal 24 maanden in […]

Lees meer

Géén andere werknemer of zzp’er ter vervanging ontslagen persoon

Als een werkgever van het UWV een ontslagvergunning heeft gekregen en het dienstverband van de werknemer is opgezegd, mag de werkgever vanaf het moment van opzegging 26 weken geen andere werknemer of een zzp’er aantrekken voor hetzelfde werk. Dit heet de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Als u in strijd handelt met deze voorwaarde door wel anderen tewerk te […]

Lees meer

In dienst nemen AOW’ers interessanter

De vergrijzing neemt in Nederland in de komende jaren toe. En werken met 65-plussers wordt door de invoering van de ‘Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ een stuk eenvoudiger. Dit biedt voor u als werkgever interessante mogelijkheden. Want de AOW-gerechtigde werknemer is niet alleen vaak gemotiveerd en zeer ervaren, ook op financieel en juridisch gebied […]

Lees meer