Intentieverklaring, what’s in a name…

Het komt nog wel eens voor dat ondernemers denken dat een intentieovereenkomst of intentieverklaring nog maar een ‘intentie is; een ‘vrijblijvend’ voornemen.Zij tekenen dan een intentieovereenkomst zonder vooraf gedegen te hebben onderzocht wat het aangaan daarvan eigenlijk voor hun betekent. Maar daarna blijkt dan dat zij vastzitten aan een (koop)overeenkomst zonder dat ze de gewenste […]

Lees meer

Inwerkingtreding op 27 september a.s.: leg zeggenschap vast in UBO-register

Op 27 september 2020 treedt voor rechtspersonen de verplichting in werking in het UBO-register vast te leggen wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is.  De UBO is de natuurlijke persoon die eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon.Op grond van de Implementatiewet moeten rechtspersonen zelf deze informatie over hun UBO(’s) verzamelen, […]

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?
Let op termijn 30 september 2020!

Als een werknemer ziek is moet de werkgever loon doorbetalen. Wanneer de werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de dienstbetrekking worden beëindigd. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Daarbij kunt u als werkgever aanspraak maken op een compensatieregeling. Maar wel onder voorwaarde dat: de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte; […]

Lees meer

Werkgever moet werknemer op de werkvloer afdoende beschermen tegen virus; de ‘gewone’ regels gelden nu ook!

Uit publicaties blijkt dat, op plekken waar we het minste vertrouwen hebben in de medemens ook de minste besmettingen met Covid19-corona plaats vinden. Dat is op straat, in de winkel, in de openbare ruimte. Maar waar we elkaar beter kennen, thuis en op het werk, is het risico veel groter. Omdat we zoveel tijd met […]

Lees meer

COVID-19: wie bestuurt de B.V. wanneer haar enig bestuurder en aandeelhouder niet aanspreekbaar is?

Voorkom onbestuurbaarheid van uw bedrijf Op grond van artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moeten de statuten van een B.V. voorschriften bevatten over de manier waarop voorlopig in het bestuur wordt voorzien in geval van ‘ontstentenis of belet’ van één of meerdere bestuurders. Bij ontstentenis is de bestuurder niet langer in functie; […]

Lees meer

Werknemer kan nu beëindiging slapend dienstverband eisen

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in beginsel verplicht is zijn medewerking te verlenen aan de beëindiging van een slapend dienstverband wanneer de werknemer dat wenst. Er is sprake van een slapend dienstverband wanneer een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd (hoewel hij […]

Lees meer