Hoe zit het met aanvullend geboorteverlof?

De duur van het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 is daar nog een aanvullend geboorteverlof bijgekomen. 

Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan heeft hij of zij recht op 30 uur geboorteverlof. Deze werknemer moet dit verlof binnen 4 weken na de geboorte van het kind opnemen. En het geboorteverlof komt voor rekening van de werkgever; de werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. Dat is de ‘standaard’ regeling.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Voorwaarde is wel dat die partner (m/v) in loondienst werkzaam is én echtgenoot is, of geregistreerd partner van de moeder, óf ongehuwd samenwoont met de moeder, óf het kind van de moeder erkent. UWV controleert of aan de voorwaarden is voldaan.

Tijdens dat aanvullende geboorteverlof verlof krijgt de partner geen salaris maar een uitkering van het UWV. En hij of zij moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En de partner moet eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.
Deze uitkering is maximaal 70 procent van het dagloon (en maximaal 70 procent van het maximumdagloon).
Werkgevers vragen deze uitkering aan bij het UWV en betalen haar uit aan de werknemer.

Werkgever kan de aanvraag digitaal regelen via hetzij ‘Verzuimmelder’ in het werkgeversportaal dan wel via ‘Digipoort’, of schriftelijk via het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering.
Aanvragen WAZO-uitkering | UWV | Werkgevers.