Ongeval tijdens bedrijfsuitje; werkgever aansprakelijk?

In een aantal uitspraken is te lezen, dat de werkgever aansprakelijk is ingeval van een ongeval tijdens een bedrijfsuitje.

Uitgangspunten
Bepalend is of de werknemer daadwerkelijk aanwezig dient te zijn om aan de activiteit mee te doen. Hoe meer “druk” op de werknemer ligt of wordt gelegd des te eerder wordt aangenomen, dat er sprake is van een vorm van werktijd. Voorts is bepalend welke maatregelen de werkgever heeft getroffen ter voorkoming van schade.

Voorbeeld van aansprakelijkheid
Een van de zaken ging het om een landelijke personeelsdag, georganiseerd door de werkgever, die daarvoor een bureau had ingeschakeld om het evenement te organiseren. Een onderdeel was het varen met een snelle RIB-boot. Deze boot is met grote snelheid op een golf geklapt, waardoor in iedere geval een personeelslid buiten bewustzijn is geweest en later pijnklachten aan nek, rug arm en schouder bleef houden.

De rechter heeft in deze situatie eerst gekeken naar de band tussen die activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden. Deze band werd aanwezig geacht, omdat de personeelsdag als doel had de onderlinge band en de teamspirit tussen de werknemers te versterken en daarmee het bedrijfsbelang te dienen. Ook werd deelname als zeer wenselijk gezien en als onmisbaar omschreven.

Er zijn geen specifieke maatregelen getroffen door de werkgever en/of het evenementenbureau om dergelijks situaties te voorkomen. De werkgever had òf moeten afzien van de boottocht òf instructies moeten geven, dat er op een minder risicovolle manier gevaren zou gaan worden.

Geen aansprakelijkheid werkgever
Een werkgever heeft een workshop rollerskate dansen georganiseerd na werktijd. De deelname was vrijwillig en had geen consequenties voor de werknemer bij niet deelname. Er werd geen druk gelegd op de werknemers. Er werd geen dan wel een onvoldoende band door de rechter gezien tussen de werkzaamheden van de werknemer en de deelname aan het evenement.

rollerskate_imagescagf543y

Vragen? Bel SCT Juridisch Adviesbureau 010 304 28 50 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.