Minister Van der Steur vraagt consultatie conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’

Tot eind september kunnen betrokken en belangstellenden een reactie geven op de conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’. Doel van deze regeling is het stimuleren van het gebruik van mediation als instrument voor geschiloplossing. Voorgestelde maatregelen zijn onder meer de invoering van een overheidsregister voor mediators, het stellen van kwaliteitseisen aan mediators die in dat register ingeschreven […]

Lees meer

In dienst nemen AOW’ers interessanter

De vergrijzing neemt in Nederland in de komende jaren toe. En werken met 65-plussers wordt door de invoering van de ‘Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ een stuk eenvoudiger. Dit biedt voor u als werkgever interessante mogelijkheden. Want de AOW-gerechtigde werknemer is niet alleen vaak gemotiveerd en zeer ervaren, ook op financieel en juridisch gebied […]

Lees meer

Hoe staat u er eigenlijk voor?

Vragen waar iedere ondernemer eens een keer goed voor zou moeten gaan zitten. * Hoe staat uw bedrijf er echt voor? Die vraag gaat verder dan een blik werpen op uw balans- en verlies en winstrekening. Verdient u echt geld als u alle kosten reëel waardeert? En hoe reëel is uw loon als ondernemer? Wat […]

Lees meer

Brzo 2015

Op 8 juli 2015 zijn de nieuwe regels voor bedrijven, die met gevaarlijke stoffen werken, in werking getreden. Het gaat om het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Er is een nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen, waardoor het mogelijk is, dat andere bedrijven, die tot nog toe niet vallen onder de regeling, nu wel […]

Lees meer

Bedrijfsopvolging: welke wegen?

Doordachte aanpak bedrijfsopvolging bij Den Otter Niet zomaar even beslissen Bedrijfsopvolging. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt in de dagelijkse praktijk. Juist in familiebedrijven waar emotie en eigendom een belangrijke rol spelen, is het een hele klus. Bij Den Otter Verhuizingen is het hele proces goed verlopen, mede doordat er bewust is gekozen voor een […]

Lees meer

Geen VAR meer door Wet DBA

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties is ingegaan op 1 januari 2016. De VAR is daarmee verdwenen. Zelf toetsen Als opdrachtgevers moet u zelf toetsen of degene die voor hen werkt een echte zelfstandige is of niet. Er wordt gewaarschuwd voor hoge naheffingen en boetes voor werkgevers die zich (onbedoeld) niet aan de spelregels houden en geeft […]

Lees meer

Jaarrekening digitaal deponeren vanaf 2016

Bedrijven moeten vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Nu hebben ze nog de keuze tussen een papieren of elektronische versie. De digitalisering moet de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven terugdringen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Kamp van Economische Zaken in week 35 […]

Lees meer