Intentieverklaring, what’s in a name…

Het komt nog wel eens voor dat ondernemers denken dat een intentieovereenkomst of intentieverklaring nog maar een ‘intentie is; een ‘vrijblijvend’ voornemen.Zij tekenen dan een intentieovereenkomst zonder vooraf gedegen te hebben onderzocht wat het aangaan daarvan eigenlijk voor hun betekent. Maar daarna blijkt dan dat zij vastzitten aan een (koop)overeenkomst zonder dat ze de gewenste […]

Lees meer

COVID-19: wie bestuurt de B.V. wanneer haar enig bestuurder en aandeelhouder niet aanspreekbaar is?

Voorkom onbestuurbaarheid van uw bedrijf Op grond van artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moeten de statuten van een B.V. voorschriften bevatten over de manier waarop voorlopig in het bestuur wordt voorzien in geval van ‘ontstentenis of belet’ van één of meerdere bestuurders. Bij ontstentenis is de bestuurder niet langer in functie; […]

Lees meer

Bedrijfsopvolging: welke wegen?

Doordachte aanpak bedrijfsopvolging bij Den Otter Niet zomaar even beslissen Bedrijfsopvolging. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt in de dagelijkse praktijk. Juist in familiebedrijven waar emotie en eigendom een belangrijke rol spelen, is het een hele klus. Bij Den Otter Verhuizingen is het hele proces goed verlopen, mede doordat er bewust is gekozen voor een […]

Lees meer

Niet betaalde pensioenpremies

Niet betaalde pensioenpremies. Rekening koper van activa? Een schoonmaakbedrijf heeft in 2008 een koopovereenkomst gesloten voor het kopen van activa van een ander bedrijf. De overgenomen werknemers zijn door het overnemende bedrijf aangemeld bij het bedrijfspensioenfonds voor glazenwassers en schoonmaakbedrijven. Dit pensioenfonds is verplicht voor werknemers in die branche. Vanaf de datum van overname heeft […]

Lees meer

Bedrijfsopvolging geen eenvoudige klus

Het lijkt zo simpel, maar juist in familiebedrijven waar emotie en eigendom een belangrijke rol spelen, is bedrijfsopvolging een hele klus. Openheid, evenals kennis en ervaring van deskundigen zijn daarom cruciaal. Vijf veel voorkomende knelpunten: 1. Onduidelijke verwachtingen en afspraken. 2. Opvolger(s) onvoldoende geschikt. 3. Financiële consequenties onvoldoende duidelijk. 4. Ontbreken lange termijn visie. 5. […]

Lees meer

Eigenrisicodrager bij (ver)koop

Overgang van onderneming en eigenrisicodragerschap Bij een verkoop of koop van een bedrijf is het van belang de risico’s in beeld te brengen. Een van de onderwerpen is zieke werknemers, die al of niet zichtbaar, op de loonlijst staan en het eigen risicodragerschap. Wanneer een van de partijen eigen risicodrager is en er is sprake […]

Lees meer

Bedrijf in verkoop?

Uw bedrijf ook in de verkoop? Begin tijdig met de voorbereidingen Verkoop Misschien heeft u ook plannen? In dat geval is het belangrijk te onderzoeken of de structuur van uw bedrijf daar ook gereed voor is. En waarschijnlijk zult u niet de enige aanbieder zijn. Toch is het van belang een maximale opbrengst te genereren. […]

Lees meer

Bedrijfsovername en -opvolging

Er komt een moment dat u uw onderneming niet meer zult leiden. Dat kan zijn als u het bedrijf overdraagt aan uw kinderen of als u het verkoopt aan een andere partij. We gaan er altijd van uit dat we zelf kunnen bepalen wanneer we die keuzes maken. Maar soms overkomt je iets. Onverwacht. Ook […]

Lees meer