Enig aandeelhouder? Leg uw afspraken met de B.V. goed schriftelijk vast!

Als een vennootschap rechtshandelingen verricht met de houder van alle aandelen in het kapitaal van die vennootschap moeten die rechtshandelingen schriftelijk worden vastgelegd. Dat staat in de wet (artikel 2:247 BW). Het gaat hierbij vaak om rechtshandelingen van een eenpersoons B.V. met de enige aandeelhouder die ook de directeur is van die vennootschap. Dit geldt […]

Lees meer

Kunt u het risico van naheffingen en boetes in een contract bij de opdrachtnemer (ZZP-er) neerleggen voor als de Belastingdienst toch meent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft en daarmee ook de mogelijkheid voor vrijwaring voor aanspraken van de Belastingdienst inzake afdracht van loonbelasting en premies voor de opdrachtgever. Per 1 mei 2016 geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Wanneer u als opdrachtgever niet met een volgens de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst of een goedgekeurde overeenkomst werkt […]

Lees meer

Jaarrekening digitaal deponeren vanaf 2016

Bedrijven moeten vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Nu hebben ze nog de keuze tussen een papieren of elektronische versie. De digitalisering moet de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven terugdringen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Kamp van Economische Zaken in week 35 […]

Lees meer

Wil de echte vervoerder opstaan?

Door uitbesteding grip op uitvoeren vervoeropdracht kwijt U kent deze situatie misschien wel: een collega-vervoerder heeft de opdracht aangenomen om een lading op te halen in Frankrijk. Die moet worden afgeleverd in Nederland. Deze vervoerder besteedt het vervoer echter weer uit aan een andere transporteur. En die, zo blijkt later, besteedt de opdracht ook weer […]

Lees meer

Voorwaarden van toepassing?

Bij het aangaan van een overeenkomst is het belangrijk, dat de algemene (bedrijfs) voorwaarden van toepassing worden verklaard. De voorwaarden moeten vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij bekend zijn gemaakt of, beter nog, overhandigd zijn. Dit kan gebeuren bij een offerte. Wanneer voorwaarden op de achterzijde van briefpapier of facturen zijn […]

Lees meer

Algemene voorwaarden

Passen uw ‘algemene voorwaarden’ nog bij het werk dat u doet? In heel wat bedrijven veranderen in de loop van de tijd de activiteiten of worden nieuwe activiteiten ontplooid. Veel ondernemers denken er dan niet aan, dat de algemene voorwaarden die ze in het zakelijk verkeer met hun relaties hanteren, niet meer van toepassing kunnen […]

Lees meer

Tariefopbouw in overeenkomst

Inzicht in tariefopbouw geven scheelt ‘gedoe’ bij wijzigingen Als leverancier van diensten en producten kunt u in een overeenkomst (zoals in uw geval meestal een vervoersovereenkomst) bepalen hoe een bepaald tarief is opgebouwd. In een dergelijk contract kunt u ook bepalen dat, als één van die onderdelen van de tariefopbouw wijzigt, het tarief ook automatisch […]

Lees meer

Algemene voorwaarden(1)

Bewijs van ontvangst is cruciaal Algemene voorwaarden niet zomaar van toepassing Om zeker te zijn dat uw algemene voorwaarden altijd rechtsgeldig van toepassing zijn, moet u op een aantal punten letten. Veel ondernemingen verwijzen er op hun facturen naar. Maar dat is te laat. 1. De voorwaarden moeten vóór of bij het sluiten van de […]

Lees meer

Checklist vervoerovereenkomsten

Bij het aangaan van een vervoerovereenkomst met een verlader is het belangrijk over een aantal aspecten goede afspraken te maken. Onderstaand treft u aan een checklist van aspecten, welke in elk geval besproken dienen te worden. 1. Er dient een afspraak gemaakt te worden over het soort voertuigen Afgesproken dient te worden welk deel van de vervoerwerkzaamheden […]

Lees meer