Inwerkingtreding op 27 september a.s.: leg zeggenschap vast in UBO-register

Op 27 september 2020 treedt voor rechtspersonen de verplichting in werking in het UBO-register vast te leggen wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is.  De UBO is de natuurlijke persoon die eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon.Op grond van de Implementatiewet moeten rechtspersonen zelf deze informatie over hun UBO(’s) verzamelen, […]

Lees meer

Beschikking Whk ontvangen? Controleer hem goed. Dat kan u geld schelen.

Als werkgever ontvangt u dezer dagen van de Belastingdienst de jaarlijkse ‘beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)’. Wij raden u aan die beschikking goed te controleren. In de beschikking vindt u de hoogte en de opbouw van de premies inzake twee componenten: – een gedifferentieerde premie Ziektewet en – een gedifferentieerde premie WGA. Bent u als […]

Lees meer

Moet ook u uw jaarrekening 2016 voor 8 november a.s. deponeren?

Iedere vennootschap is wettelijk verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze verplichting is aan termijnen verbonden en het overschrijden daarvan kan zowel voor de vennootschap als voor haar bestuurders vergaande gevolgen hebben. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening is door inwerkingtreding van de ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’ verkort en is […]

Lees meer

Brzo 2015

Op 8 juli 2015 zijn de nieuwe regels voor bedrijven, die met gevaarlijke stoffen werken, in werking getreden. Het gaat om het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Er is een nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen, waardoor het mogelijk is, dat andere bedrijven, die tot nog toe niet vallen onder de regeling, nu wel […]

Lees meer

Geen VAR meer door Wet DBA

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties is ingegaan op 1 januari 2016. De VAR is daarmee verdwenen. Zelf toetsen Als opdrachtgevers moet u zelf toetsen of degene die voor hen werkt een echte zelfstandige is of niet. Er wordt gewaarschuwd voor hoge naheffingen en boetes voor werkgevers die zich (onbedoeld) niet aan de spelregels houden en geeft […]

Lees meer

Jaarlijkse toets NIWO kredietwaardigheid

NIWO toets vanaf 1 januari 2015 jaarlijks de zogeheten risicobedrijven om na te gaan of nog aan de eis van kredietwaardigheid wordt voldaan. Deze jaarlijkse toetsing vloeit voort uit de Europese regelgeving waarin is vastgelegd dat er een voortdurende controle moet plaatsvinden aan de eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en reële vestiging. De NIWO beschouwt […]

Lees meer

Vertrouwensbeginsel en overheid

In een aantal uitspraken van de Raad van State is te lezen, dat het vertrouwensbeginsel bij bedrijven/burgers groter is dan juridisch correct is. In die uitspraken hebben bedrijven zich beroepen op mondelinge uitspraken van ambtenaren dan wel andere instanties, zoals een Veiligheidsregio. De Raad van State oordeelt, dat niet kan worden afgegaan op dergelijke mededelingen. […]

Lees meer