Vergeet aanzeggen verlengen/stoppen arbeidscontracten niet!

De aanzegplicht voor tijdelijke arbeidscontracten bestond op 1 juli 2016 al weer twee jaar. Maar wij zien in de praktijk nog vaak dat de werkgever vergeet aan te zeggen.

De aanzegverplichting houdt in dat een werkgever verplicht is een werknemer minimaal één (1) maand voor de einddatum van zijn of haar uw tijdelijke arbeidscontract schriftelijk te melden dat of hij die arbeidsovereenkomst wel of niet wil verlengen.
De aanzegplicht geldt dus ook als u als werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt voortzetten (!)
En als u wilt verlengen, moet u als werkgever ook aangeven onder welke voorwaarden u wilt verlengen.
Het aanzeggen kan zowel per brief als per e-mail.

De aanzegverplichting geldt niet voor arbeidscontracten met een duur korter dan zes maanden of voor tijdelijke arbeidscontracten voor de duur van een project.

Als u de aanzegplicht niet nakomt, heeft uw werknemer recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag).
En als u te laat aanzegt, heeft werknemer recht op een aanzegvergoeding naar rato. De werknemer moet die vergoeding wel uiterlijk twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst opeisen.
Als u dan als werkgever niet vrijwillig de aanzegvergoeding betaalt, moet de werknemer hiervoor binnen diezelfde twee maanden (?) een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen. Indien de werknemer deze termijn laat verlopen komt zijn/haar recht op een aanzegvergoeding te vervallen.