WhatsApp voldoende als aanzegverplichting?

Wat is de situatie?
Een werkneemster is aangenomen bij een restaurant voor een half jaar, ingaande 1 november 2014. De Horeca CAO is van toepassing. Op 7 februari 2015 meldt de werkneemster zich ziek. In de weken daarna worden over en weer via WhatApp berichten tussen werkgever en werkneemster uitgewisseld. De werkneemster gaat op 18 februari 2015 weer werken, maar meldt zich opnieuw ziek. De werkneemster zal op 2 maart 2015 weer beginnen. Op die dag meldt zij dat het een paar dagen later wordt. Er vindt een gesprek tussen partijen plaats.
De werkgever laat via WhatsApp aan de werkneemster weten, dat zij twee keuzes heeft, te weten:
1. akkoord gaan met ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
2. indien zij niet akkoord gaat wordt een ontslagvergunning aangevraagd.

Kort Geding werkneemster
De werkneemster vordert, dat onder meer het loon wordt betaald en start een kort geding. Een van de eisen van werkneemster is, dat zij een vergoeding vordert vanwege het niet nakomen van de aanzegverplichting, dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. De rechter oordeelt, dat de werkgever hieraan wel heeft voldaan. De werkgever heeft immers in de WhatsApp berichten kenbaar gemaakt aan de werkneemster dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. De werkgever is duidelijk geweest dat hij niet verder wilde werken met de werkneemster. De werkneemster heeft op die berichten gereageerd, zodat de rechter concludeert, dat zij die berichten heeft ontvangen.
De werkgever heeft voldaan aan de aanzegverplichting en de gevorderde vergoeding wordt afgewezen.
Bron: ECLI:NL:RBAMS:2015:3968 (uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument).

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl