Bedrijfsongeval, RIE, Arbeidsomstandigheden

Indien een werknemer tijdens zijn werkzaamheden betrokken raakt bij een ongeval dient het bedrijf dit ongeval te melden bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval, waarbij tevens wordt gekeken naar de maatregelen, die het bedrijf heeft genomen om een dergelijk ongeval te voorkomen. Een Risico Inventarisatie […]

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Aanvraag verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding Per 1 juli 2015 zijn wijzigingen in het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft de introductie van een transitievergoeding. Voor kleine werkgevers is er echter een overgangsregeling. Het UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet. Werknemers (tijdelijk […]

Lees meer

Ontslagregels per 1 juli 2015

Op 11 mei 2015 is de Ontslagregeling (Staatscourant nr. 12885) gepubliceerd. Deze is ingegaan op 1 juli 2015. In deze regels is uitgewerkt: –              hoe een redelijke grond voor ontslag (o.a. uitzendkracht) wordt beoordeeld; –              de mogelijkheid van deeltijdontslag; –              de mogelijkheid tot ontslag bij uitbesteding van de werkzaamheden; –              het herplaatsen van werknemers in […]

Lees meer

Arbeidsongeval? Melden belangrijk

Een arbeidsongeval dient zo spoedig mogelijk dan wel onmiddellijk (ingeval van blijvend letsel of ziekenhuisopname) te worden gemeld bij de Inspectie SZW. Een dodelijk bedrijfsongeval dient onmiddellijk telefonisch gemeld te worden via telefoonnummer 0800-5151. Het digitale meldingsformulier is te vinden op www.inspectieszw.nl. Daar is ook de brochure over meldingsplichtige ongevallen te vinden. Na de melding […]

Lees meer

Tips Wet werk en zekerheid

Zeven tips/ideeën in kader van Wet werk en zekerheid 1. Maak gebruik van de 7+8+8 regel In de komende wet is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten aan te bieden binnen 2 jaar. U kunt de werknemer laten gaan. Zo niet, dan ontstaat er een vast contract. U dient dan bij ontslag rekening te houden met […]

Lees meer

Vakantiedagen vervallen

Vakantiedagen vervallen binnenkort Opgebouwde maar nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli. Doel van de wet/voorkomen van verlofstuwmeren Om te stimuleren, dat werknemers de vakantiedagen opnemen, is in de op 1 januari 2012 ingegane wet opgenomen, dat de minimum/wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden. Wanneer een werknemer op 1 januari nog 6 vakantiedagen […]

Lees meer

Controleer zelf uw veiligheid

Er is via internet een test beschikbaar waarmee ook bedrijven in transport en logistiek zelf kunnen checken of ze aan de regels van veilig werken voldoen. Met deze zelftest wil de Inspectie SZW bedrijven aansporen te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Alleen al door ongelukken met heftrucks vallen jaarlijks gemiddeld vijf doden en […]

Lees meer

Overgang onderneming en zieke werknemer

Een zieke werknemer gaat over naar een nieuwe werkgever bij overgang van onderneming. Gaat de loondoorbetalingsverplchting ook mee over? Wat was de situatie? Bedrijf A verkocht activa (werk en personeel) aan bedrijf B. In de overeenkomst was afgesproken, dat een klein aantal zieke werknemers bij bedrijf A zouden blijven en eventueel later zouden overgaan naar […]

Lees meer