In dienst nemen AOW’ers interessanter

De vergrijzing neemt in Nederland in de komende jaren toe. En werken met 65-plussers wordt door de invoering van de ‘Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ een stuk eenvoudiger. Dit biedt voor u als werkgever interessante mogelijkheden. Want de AOW-gerechtigde werknemer is niet alleen vaak gemotiveerd en zeer ervaren, ook op financieel en juridisch gebied geldt een aantal voordelen ten opzichte van een ‘gewone’ werknemer.

* Flexibel er verplichtingen
De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een AOW-gerechtigde is verruimd. Zo mag u ten hoogste zes tijdelijke contracten (na het bereiken van de AOW-leeftijd) aangaan in een periode van maximaal vier jaar. De opzegtermijn is een maand. Een AOW’er valt onder de CAO die van toepassing is in uw sector. Bij een ontslagvergunningsaanvraag om economische redenen komt de AOW’er als eerste in aanmerking voor ontslag.

* Tijdens ziekte makkelijker beëindigen
Het opzegverbod tijdens ziekte is bij een AOW’er dertien weken. Waar eerder de termijn twee jaar was, betaalt u het loon bij ziekte van de AOW’er nu maximaal 13 weken door. Wel geldt in bepaalde gevallen een overgangsregeling (zie verderop).
Als u de arbeidsovereenkomst van een AOW’er wenst op te zeggen wegens langdurige ziekte moet aannemelijk zijn dat binnen dertien weken geen herstel zal optreden (voor niet AOW-gerechtigde werknemers is dat 26 weken).
Let op: Als de AOW’er ziek uit dienst gaat, krijgt hij maximaal dertien weken ziekengeld. Dat wordt door het UWV verhaald op de werkgever waar hij ziek geworden is.

* Re-integratie soepeler
Ook worden de re-integratieverplichtingen die u als werkgever heeft ten aanzien van een zieke AOW’er versoepeld. Zo hoeft u geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever en hoeft er geen plan van aanpak te worden opgesteld. De re-integratieverplichtingen binnen de eigen onderneming, dus het treffen van maatregelen die de werknemer in staat stellen eigen of passende arbeid te verrichten, blijven wel van toepassing.

* Let op: overgangsregeling als ziek per 1 januari ‘16 

Als de AOW’er op 1 januari 2016 AOW-gerechtigd en ziek was, geldt een overgangsregeling. De nieuwe regeling gaat voor die werknemer pas op 1 juli 2016 gelden, dus zes maanden later. Op het moment dat de termijn van zes maanden overschreden wordt, gaat de ‘nieuwe’ termijn van 13 weken lopen. In totaal dient een werkgever in dat geval dus nog 39 weken (26 weken + 13 weken) het loon van een zieke AOW’er door te betalen. Ook geldt nog 39 weken het opzegverbod.
Maar de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod eindigen natuurlijk wel al eerder als de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt en ook als de grens van 104 weken eerder is bereikt.