Verklaring omtrent Gedrag

Wanneer een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP/NP) wordt aangevraagd, zal onderzoek worden gedaan naar overtredingen en boetes in het kader van onder meer overbelading, arbeidstijden en dergelijke. In een aantal situaties leidt dit ertoe, dat uit het onderzoek blijkt dat er een groot aantal overtredingen en boetes zijn opgelegd aan het bedrijf. Daarbij gaat het niet alleen om overtredingen die door de rechter zijn beoordeeld, maar ook om die boetes, die betaald zijn.
In het algemeen zijn dit overtredingen, waarbij een geringe boete is opgelegd. Hierbij valt te denken aan bedragen van € 200, – en € 300, -. Ook dergelijke bedragen tellen mee bij de beoordeling.

Er wordt gekeken in de documentatie die bij het Ministerie van Justitie bekend is. Wanneer in die documentatie strafbare feiten zijn vermeld, die een behoorlijke uitoefening van de activiteiten van het bedrijf in de weg zullen staan, wordt een Verklaring omtrent het Gedrag geweigerd.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, oordeelt hierover. Als het ministerie veel overtredingen heeft aangetroffen zal het bedrijf bericht krijgen dat het ministerie voornemens is de gevraagde verklaring te weigeren. Maar daardoor kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komen.

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl