Geen VAR meer door Wet DBA

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties is ingegaan op 1 januari 2016. De VAR is daarmee verdwenen.

Zelf toetsen
Als opdrachtgevers moet u zelf toetsen of degene die voor hen werkt een echte zelfstandige is of niet. Er wordt gewaarschuwd voor hoge naheffingen en boetes voor werkgevers die zich (onbedoeld) niet aan de spelregels houden en geeft vier stappen om problemen te voorkomen.

Om toch enige zekerheid te krijgen over de status van een opdrachtnemer, kunnen werkgevers met derden gesloten overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Deze zal dan op basis van de overeenkomst een voorlopig oordeel vellen over de aard van de arbeidsrelatie: dienstbetrekking of niet. Over de fiscale positie van de derde geeft de Belastingdienst op dat moment geen oordeel. Denk aan de volgende stappen:
1. Bekijk de oude of huidige overeenkomst. Bevat deze elementen die wijzen op een dienstbetrekking? Zo ja, pas de overeenkomst dan indien mogelijk aan.
2. Bekijk de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Is er toch een dienstbetrekking? Bijvoorbeeld doordat de opdrachtnemer zich aan (veel) spelregels moet houden, vakantiegeld of -dagen krijgt? (let op: financiële afhankelijkheid van één opdrachtgever kan ook duiden op een dienstbetrekking) Als dit het geval is, bekijk dan of het mogelijk is de wijze waarop en de condities waaronder de werkzaamheden worden verricht aan te passen. Uiteraard moeten ook nu het papier en de feiten overeenstemmen.
3. Afstemmen met de Belastingdienst. Om zekerheid te krijgen, en in ieder geval geen discussie achteraf over de overeenkomst zelf, adviseren wij u de overeenkomst af te stemmen met de Belastingdienst. In dat kader bestaan er ook ‘modelovereenkomsten’. Maar ook daarvan moet u controleren of de Belastingdienst die accepteert.
4. Ga met de opdrachtnemer in gesprek. De nieuwe regels gelden niet alleen voor nieuwe overeenkomsten, maar ook voor lopende overeenkomsten. Bespreek met de opdrachtnemer de overeenkomsten en de wijzigingen die per 1 januari 2016 zijn ingegaan.

Onderschat de gevolgen niet
Als een opdrachtnemer achteraf toch een werknemer blijkt te zijn, kan alleen een naheffing van de premies al oplopen tot zo’n 5.000 tot 7.000 euro per werknemer per jaar. En als de opdrachtnemer zijn inkomstenbelasting niet helemaal heeft betaald, kan dat bedrag nog fors oplopen. Los van eventuele boetes.
Bij vragen bel met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010-4282100 of stel de vraag per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl