Moet ook u uw jaarrekening 2016 voor 8 november a.s. deponeren?

Iedere vennootschap is wettelijk verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze verplichting is aan termijnen verbonden en het overschrijden daarvan kan zowel voor de vennootschap als voor haar bestuurders vergaande gevolgen hebben.

De termijn voor het deponeren van de jaarrekening is door inwerkingtreding van de ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’ verkort en is nu 12 maanden na het einde van het boekjaar. Dat is dus al per 31 december a.s.

En wanneer er sprake is van een vennootschap waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn geldt zelfs een kortere termijn van 10 maanden en 8 dagen! Dat is al per 8 november a.s.

De nieuwe termijnen gelden vanaf 1 januari 2016. Bij een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar valt de jaarrekening 2016 dus onder het nieuwe regime.

De termijnen op een rij.

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de B.V. -als de meest voorkomende rechtspersoon- gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5+2 maanden). Bij maximaal uitstel is dat 31 december (5+5+2 maanden).

Maar als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling.

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeert u de voorlopige jaarrekening.

Deponeert u de jaarrekening niet (op tijd) en uw onderneming gaat failliet, dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Zorg er dus voor dat u binnen de termijn deponeert.