Vanaf 1 september 2020 boete voor overtreding WagwEU +)

Buitenlandse bedrijven die personeel in Nederland laten werken moeten daar vanaf 1 maart melding van maken bij een speciaal loket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Deze regeling van de Europese Unie is bedoeld om ervoor te zorgen dat gelijk werk op dezelfde plaats wordt beloond met gelijk loon.
De Inspectie SZW gaat de meldplicht controleren, maar ook op de ontvanger van de dienst rusten verplichtingen.

Werkt u met een buitenlandse partij die het werk in Nederland uitvoert? Dan is de regelgeving voor u van belang. Degene die de dienst ontvangt moet de melding namelijk controleren.

Buitenlandse werkgevers die werknemers naar Nederland detacheren/tijdelijk in Nederland laten werken moeten deze registreren in het Nederlandse online portal via www.postedworkers.nl  vóórdat zij in Nederland gaan werken. Op deze website is veel informatie te vinden. Meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/meldingsplicht-buitenlandse-werknemers/buitenlandse-werkgevers-en-zelfstandigen-met-een-tijdelijke-opdracht-in-nederland leest u meer.

Uitzonderingen goederenvervoer

De specifieke regelingen voor goederenvervoer over de weg leest u in de link

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/vraag-en-antwoord/ik-stuur-internationale-chauffeurs-naar-nederland-moet-ik-hen-melden
Bij vervoer van goederen tussen twee punten in Nederland (cabotage) of bij laden of lossen in Nederland als onderdeel van een internationale rit moet de werkgever de chauffeurs melden.

Als het alleen gaat om transitovervoer hoeft dat niet. Denk hierbij aan de situatie dat goederen door een Duitse onderneming in de haven in Nederland worden afgeleverd voor verder transport. 

Voor de transportsector is voorzien in een (kalender)jaarmelding. Het is van belang de buitenlandse werkgever op de verplichting om te melden te wijzen, omdat dit niet altijd bekend zal zijn.

N.B. Bij het via een uitzendbureau uitzenden van werknemers in de transportsector kan geen gebruik worden gemaakt van de jaarmelding; daarvoor geldt dat per opdracht dient te worden aangemeld.

Ketenaansprakelijkheid

De werkgever is verantwoordelijk voor de correcte betaling van lonen. De Wet Aanpak Schijnconstructies voorziet in een ketenaansprakelijkheid, waardoor ook de afzender/opdrachtgever/dienstontvanger aansprakelijk kan worden gesteld indien de (buitenlandse) werkgever zijn verplichtingen niet nakomt.

De ketenaansprakelijkheid geldt dus ook als buitenlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is; maar dan alleen voor arbeid die in Nederland is verricht en niet transitovervoer betreft.

Tot 1 september 2020 gold een overgangsperiode; deze is voorbij en dus kunnen overtredingen nu worden beboet.

+) Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Bij vragen kunt u terecht op (010) 304 28 50 of via email info@sct-juridischadviesbureau.nl