Tips om debiteuren te volgen

Vaak zijn er al signalen vóór de betalingsproblemen

Het is voor een gezonde bedrijfsvoering altijd noodzakelijk het betalingsgedrag van uw debiteuren te volgen. U wilt immers niet dat de geldstroom hapert en u in de problemen komt.
Zoals vaak, geldt ook hier: problemen voorkómen is beter dan te proberen ze achteraf op te lossen. Voor zover dat dan nog kan. SCT Juridisch Adviesbureau geeft u graag enkele adviezen. Raadgevingen die eigenlijk altijd de moeite waard zijn. De signalen waar u op moet letten:

– De lippen op elkaar
Klanten die eerder niet moeilijk deden over het delen van financiële informatie, maar nu zeggen dat er ‘nieuw beleid is’, proberen u mogelijk af te leiden van problemen.

– Verandering in management
Verandering in het management kan duiden op onenigheid in de top.

– Aanhoudende geruchten
Wees extra alert als u bepaalde berichten uit de markt steeds weer opnieuw hoort. Besteedt ook serieus aandacht aan wat u over klanten ‘in de wandelgangen’ hoort van uw collega’s en medewerkers.

– Betaalgedrag verandert
Wees alert op klanten die eerder betrouwbaar waren, maar nu ineens betalingstermijnen overschrijden. Net als op bedrijven die nu willen heronderhandelen over hun betalingstermijn of condities.

– Wijzigingen in opdrachten
De klant betaalt wel op tijd betaalt, maar maakt ineens meer, of juist minder gebruik van uw diensten. Dat kan een gevolg zijn van marktomstandigheden, maar ook duiden op financiële problemen.

– Hogere eisen, meer discussie
Een klant waar u normaal niets van hoort, wil ineens korting afdwingen. Hij stelt onredelijke eisen (nauwelijks haalbare termijnen) of begint u waarschuwingen te sturen. Pas op bij dergelijke klanten.

– Krimpende cash flow
Als u toegang heeft tot financiële gegevens van uw klanten, let dan extra op de cash flow en zoek uit in hoeverre ze afhankelijk zijn van eigen vermogen en korte- of lange termijn schulden.

– Hoge transitorische posten
Bedrijven die het moeilijk hebben, hebben op hun balansen vaak hoge transitorische posten.

Meer weten? Neem contact met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon (010) 428 21 00 of mail naar info@sct-juridischadviesbureau.nl.