Inwerkingtreding op 27 september a.s.: leg zeggenschap vast in UBO-register

Op 27 september 2020 treedt voor rechtspersonen de verplichting in werking in het UBO-register vast te leggen wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is.  De UBO is de natuurlijke persoon die eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon.
Op grond van de Implementatiewet moeten rechtspersonen zelf deze informatie over hun UBO(’s) verzamelen, bijhouden en registreren.
Er kan per rechtspersoon meer dan één UBO zijn.

Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. De naam, de geboortedatum, het land waar de persoon woont, zijn/haar nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden belang worden publiek toegankelijk.

18 maanden de tijd

Bestaande rechtspersonen kunnen vanaf 27 september 2020 hun UBO(‘s) registreren. Zij moeten dat binnen 18 maanden doen. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(’s) na die datum direct registreren als zij zich voor het eerst aanmelden voor de registratie van hun onderneming bij het handelsregister.
Voldoet een rechtspersoon niet aan de UBO-registratieverplichting dan kunnen zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Lees meer over uitzonderingen en andere eisen op https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/

Bij vragen kunt u terecht op (010) 304 28 50 of via email info@sct-juridischadviesbureau.nl