Beschikking Whk ontvangen? Controleer hem goed. Dat kan u geld schelen.

Als werkgever ontvangt u dezer dagen van de Belastingdienst de jaarlijkse ‘beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)’. Wij raden u aan die beschikking goed te controleren.

In de beschikking vindt u de hoogte en de opbouw van de premies inzake twee componenten:

– een gedifferentieerde premie Ziektewet en

– een gedifferentieerde premie WGA.

Bent u als werkgever voor een of beide verzekeringen eigenrisicodrager, dan hoeft u geen premie te betalen en moet u dus een ‘nihil beschikking’ krijgen.

Controleer de beschikking Whk met name goed op:

  • onjuiste loonsommen;
  • het opvoeren van onjuiste bedragen aan toegerekende uitkeringslasten;
  • een onterechte toerekening van uitkeringslasten (bijvoorbeeld als u wel een no-riskpolis heeft, maar deze niet door de Belastingdienst wordt toegepast).

Ook komt het voor dat, als in de afgelopen vijf jaar sprake is geweest van een ‘overgang van onderneming’, deze overgang niet correct door de Belastingdienst is verwerkt.

Bent u werkgever die vanuit eigenrisicodragerschap voor WGA en/of ZW terug is gegaan naar het UWV? Dan krijgt u een terugkeerpremie opgelegd. Ook daarvoor geldt dat belangrijk is de grondslag daarvoor goed te controleren.

Constateert u een fout?
Wanneer u een fout constateert, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Vaak is echter het probleem dat u niet over voldoende gegevens beschikt om alles goed te controleren. In dat geval is belangrijk eerst pro forma bezwaar te maken tegen de beschikking.

Tegelijk met dat bezwaar kunt u de zogenoemde ‘instroomlijst’ opvragen. Daarop kunt u zien welke werknemers in de WGA en de ZW zijn ingestroomd, met de uitgekeerde bedragen.