Hoe staat u er eigenlijk voor?

Vragen waar iedere ondernemer eens een keer goed voor zou moeten gaan zitten.
* Hoe staat uw bedrijf er echt voor?
Die vraag gaat verder dan een blik werpen op uw balans- en verlies en winstrekening. Verdient u echt geld als u alle kosten reëel waardeert? En hoe reëel is uw loon als ondernemer? Wat zijn exact de kosten voor huisvesting van uw bedrijf? Dat soort vragen.

* Hoe staat u er privé eigenlijk voor?

Welk inkomen heeft u nodig? Moet u blijven doorwerken tot uw AOW-gerechtigde leeftijd of heeft u alternatieven waardoor u eerder kunt stoppen? Kunt u terugvallen op een vermogen? En is dat opgebouwde vermogen zoveel mogelijk veilig gesteld?

* Is de verhouding privé en zakelijk goed geregeld?

Heeft u alle zakelijke verhoudingen goed op een rij en is uw privé positie daarbij zoveel mogelijk veilig gesteld? Dat gaat dan bijvoorbeeld over

– Tussen u als ondernemer in privé en uw bedrijf
U verhuurt een onroerend goed dat privé eigendom is aan uw eigen BV, of aan een BV waarin u een van de aandeelhouders bent, of aan het bedrijf van uw kind; Is dat zakelijk geregeld? Wat gebeurt er eigenlijk in het geval dat het bedrijf zou failleren? Hoe stelt u uw vermogen zo veel mogelijk veilig zonder de continuïteit van het bedrijf aan te tasten?

– Tussen uw holding of pensioen BV en uw werkmaatschappij
U leent geld vanuit uw holding aan de werk-BV; ligt daar een zakelijke overeenkomst met passende zekerheden aan ten grondslag? Of is het eigenlijk puur risicodragend kapitaal dat u dus kwijt bent bij een onverhoopt faillissement? Is er een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en ook voor de omzetbelasting? Wat betekent dat? Wat gebeurt er eigenlijk in het geval dat de werk-BV zou failleren? Wordt de holding dan ook meegesleept? Of is dat te voorkomen?
Hoe stelt u uw vermogen zo veel mogelijk veilig zonder de continuïteit van het bedrijf aan te tasten?

– Tussen u en uw medefirmant of aandeelhouder

Wat spreek je af voor de situatie dat uw mede- aandeelhouder wil stoppen met het werk, of arbeidsongeschikt raakt? Of wanneer u het niet met elkaar eens kunt worden over belangrijke beslissingen?

– Tussen u en uw kinderen over de opvolging in het bedrijf
Kunnen en willen ouders en kinderen het bedrijf binnen de familie overdragen en overnemen? Is dat financieel gezien wel mogelijk? Heeft het bedrijf wel voldoende verdiencapaciteit? Past het bij de uitkomsten van de afwegingen van hoe u er privé en zakelijk voor staat en wat u eigenlijk nodig heeft? Is er voor de opvolger een reëel inkomen te verdienen? Zijn er andere kinderen waar de ouders rekening mee moeten houden? Welke vorm van opvolging spreek je af? Biedt u als ouders financiële steun en op basis van welke afspraken en met welke zekerheden is dat dan? Is het gewenst dat daar een zekere zeggenschap tegenover staat? Wat kan je eigenlijk zoal afspreken? Wat is juridisch mogelijk? En wat zijn fiscale mogelijkheden?

– Wat is uw tijdshorizon?
Hoe lang zou u redelijkerwijs willen door gaan met het ondernemerschap? Moet u dan nu al bij het nemen van beslissingen daarmee rekening houden? Bijvoorbeeld koopt of huurt u onroerend goed? En als u huurt op basis van wat voor contracten, welke looptijd hebben die?

– Wat gebeurt er als u of uw zakelijke partner onverwacht overlijdt of invalide raakt?
Hoe kan worden bewerkstelligd dat de continuïteit ook in geval van nood zo goed mogelijk is gewaarborgd? Afhankelijk van de persoonlijke en bedrijfsmatige situatie zijn er diverse mogelijkheden.

SCT Juridisch Adviesbureau heeft ruime ervaring in het adviseren van ondernemers in logistiek en transport in dit soort vraagstukken. Neem eens contact op voor een oriënterend gesprek. Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl