Overgang onderneming en zieke werknemer

Een zieke werknemer gaat over naar een nieuwe werkgever bij overgang van onderneming. Gaat de loondoorbetalingsverplchting ook mee over?

Wat was de situatie?
Bedrijf A verkocht activa (werk en personeel) aan bedrijf B. In de overeenkomst was afgesproken, dat een klein aantal zieke werknemers bij bedrijf A zouden blijven en eventueel later zouden overgaan naar de nieuwe werkgever. Een van die werknemers bleef ziek. UWV heeft aan bedrijf A een loondoorbetalingsanctie opgelegd.

Bedrijf A kon de zieke werknemer niet meer betalen. De activa waren niet uit luxe overgedragen.
De zieke werknemer vorderde van zowel bedrijf A als bedrijf B zijn loon e.d.. De vordering tegen bedrijf B was gebasserd op de regels met betrekking tot overgang van onderneming.
Oordeel rechter in kort geding
De rechter oordeelde, dat de zieke werknemer was overgegaan naar bedrijf B, mede vanwege het uitzicht op arbeidsgeschiktheid. Met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting oordeelde de rechter, dat deze bij bedrijf A was gebleven.
Hoger beroep bedrijf A
Bedrijf A was het niet eens, dat de loondoorbetalingsverplichting bij haar was gebleven en stelde beroep in.
Het Gerechtshof oordeelde, dat de sanctie van UWV ook mee was overgaan naar bedrijf B. De loonsanctie van UWV heeft betrekking op de ziekte van de werknemer. Indien de zieke werknemer overgaat naar bedrijf B, dan horen daar ook  de gevolgen van een eventuele loonsanctie bij.
Conclusie
Onderzoek goed hoe het zit met zieke werknemers, ook die zieke werknemers, die na 2 jaar een WGA- of WIA-uitkering hebben. Deze staan niet meer op de loonlijst.
Het is van belang tijdig advies in te winnen ingeval u betrokken bent bij een overname van een bedrijf of de activiteiten van een bedrijf. Ook bij bedrijfsopvolging speelt dit een rol.
SCT Juridisch Adviesbureau heeft ruime ervaring met dergelijke overnames, koop en verkoop, maar ook bij bedrijfsopvolging.

Informatie nodig? Bel (010) 304 28 50 of stel uw vraag per e-mail: info@sct-juridischadviesbureau.nl.