Auto van de zaak? Maak goede afspraken!

Bij bepaalde functies ‘hoort’ een auto van de zaak, een telefoon van de zaak en eventueel een laptop van de zaak. Maar er hoort ook bij, dat over dit gebruik goede afspraken moeten worden gemaakt. Als een werknemer bijvoorbeeld een auto van de zaak ook privé mag gebruiken, en u heeft geen duidelijke regeling vastgelegd, dan kunt u in geval van schorsing of langdurige ziekte, de desbetreffende auto niet zonder meer terugvorderen.

De eenvoudigste oplossing is om in de arbeidsovereenkomst op te nemen, dat dergelijke zaken bij schorsing, ontslag of langdurige afwezigheid, ook al is dat wegens ziekte, op eerste verzoek moeten worden ingeleverd. U kunt het ook vastleggen in een aparte bijlage bij die arbeidsovereenkomst.

De adviseurs van SCT Juridisch Adviesbureau kunnen u van dienst zijn bij het maken van een passende regeling.

Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl.