Identiteitsfraude

Identiteitsfraude: is de man in het paspoort echt die man?

Als u regelmatig met een uitzendbureau werkt, heeft u vast maatregelen genomen om de identiteit van de uitzendkrachten die bij u worden geplaatst vast te stellen en hun identiteitspapieren en verblijfstatus te controleren. Maar die controle is vaak vooral gericht op de echtheid van documenten. Er wordt niet altijd goed gekeken of de uitzendkracht die zich met het paspoort meldt, ook degene is die op de foto in dat paspoort staat.

Toch kan er, zelfs als alle documenten in orde zijn, sprake zijn van fraude. Neem dit voorbeeld. De rechtmatige houder van een identiteitsbewijs laat zich inschrijven bij een uitzendbureau. Maar hij stuurt iemand anders in zijn plaats naar het bedrijf waar hij zich moet melden. Die ander identificeert zich bij dat bedrijf op basis van een kopie van de pas van degene die zich heeft ingeschreven bij het uitzendbureau. Maar omdat het bedrijf die kopie niet zorgvuldig bestudeert, heeft men er niet in de gaten dat er iemand anders is gekomen dan degene die het uitzendbureau heeft aangemeld. Het uitzendbureau betaalt vervolgens het loon voor de werkzaamheden aan de rechtmatige houder van het document. En degene die echt heeft gewerkt moet het, in het gunstigste geval, doen met niet meer dan een kleine vergoeding van de persoon die de kopie van zijn document had ‘uitgeleend’.

En wat kan er bij u mis gaan? De arbeidsinspectie controleert de bij het inlenende bedrijf aanwezige personen en screent ze aan de hand van de identiteitsstukken. Als dan blijkt dat een andere persoon bij uw bedrijf werkt dan degene die bij het document hoort, is dat een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen.
Daarvoor geldt een boete van € 8.000 per overtreding per persoon. Controleer behalve de papieren dus ook heel goed of de persoon die zich bij u meldt, wel degene is die op de foto staat in het paspoort of identiteitsdocument.