Ander werk, andere CAO?

Als de vervoerder niet alleen meer vervoert

Ander werk, andere arbeidsvoorwaarden, andere CAO?

Veel transportondernemers ontwikkelen zich tot logistieke dienstverleners. Dat leidt ertoe dat werknemers niet alleen meer ‘echte’ transportwerkzaamheden doen, maar ook andere activiteiten, zoals opslag, handling en voorraadbeheer. Vaak past u daar ook de structuur van uw onderneming op aan.

Veel werkgevers zijn echter niet bekend met het gegeven dat die drie laatstgenoemde categorieën werknemers ook niet meer onder de arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg, hoeven te vallen.
En dan kan het interessant zijn te onderzoeken of een gedeelte van het personeel onder een eigen arbeidsvoorwaardenpakket kan worden gebracht. Het voordeel daarvan is dat die specifieke medewerkers op maat toegesneden arbeidsvoorwaarden krijgen.

Vanzelfsprekend vereist dit een zorgvuldige aanpak. Zo spelen zaken als de omvang van het bedrijf en de onderverdeling in de diverse activiteiten een rol bij de te maken keuzes. Verder moet onder meer goed worden bekeken wat de huidige afspraken zijn, welk arbeidsvoorwaardenpakket van toepassing wordt, hoe pensioenen worden afgehandeld en of er sprake is van een overgang van een onderneming. Niet het minst belangrijke is ook door te rekenen wat de financiële consequenties op langere termijn zijn.

In alle gevallen kan SCT Juridisch Adviesbureau uw positie helpen inventariseren en u, waar mogelijk en gewenst, adviseren over mogelijke stappen. Bel nu (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl.