Schending re-integratieverplichtingen

Schending re-integratieverplchtingen: ontslag op staande voet?
Feiten:
Een werknemer is arbeidsongeschikt met zeurende pijn in alle gewrichten en hij heeft moeite met het strikken van veters. De werkgever investeert fors in zijn herstel.

De werkgever ontdekte, dat de werknemer deelnam aan marathons en hij bouwwerkzaamheden uitvoerde aan zijn woning. De werknemer werd ontslagen op staande voet wegens het schenden van re-integratieverplichtingen, daaronder begrepen de mededelingsplicht over deze activiteiten.
De werknemer voert verweer, vraagt wedertewerkstelling en doorbetaling van loon, daarbij stellende, dat de werkgever een loonsanctie had moeten toepassen.
De werkgever stelt, dat de werknemer dergelijke activiteiten had moeten melden, temeer daar het gaat om 2x per maand deelnemen aan hardloopwedstrijden van minimaal 10 kilometer, waaronder halve en hele marathons. Uit filmbeelden blijkt, dat de werknemer dakgoten heeft vervangen aan zijn woning, gebruikmakend van een steiger. De werknemer had de bouwactiviteiten niet gemeld, maar had bij de bedrijfsarts aangegeven, dat hij als hobby hardlopen had.

Oordeel rechter

De kantonrechter komt in het door de werknemer aangespannen Kort Geding tot de conclusie, dat in de bodemprocedure het ontslag op staande voet naar verwachting overeind zal blijven, gelet op de soepele wijze, waarop de werknemer de bouwactiviteiten heeft uitgevoerd. Dit was geheel in strijd met de geconstateerde functionele beperkingen, zoals gebruik van handen, tillen, buigen, knielen of hurken. Ook had de werknemer deze intensieve hardloopactiviteiten moeten melden.

Voorwaardelijk verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever had een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend, welk verzoek door de kantonrechter wordt ingewilligd. De gevorderde wedertewerkstelling was om die reden niet meer van belang.

Conclusie
:
Het is in bijzondere omstandigheden mogelijk om in een dergelijke situatie ontslag op staande voet te geven. Uitgangspunt is, dat er een loonsanctie, zoals het staken van de loonbetaling, wordt toegepast.

Vóórdat u een besluit tot een ontslag op staande voet wil nemen neem dan contact op met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010 3042850 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.
Bron: Prg. 2013/298