Transitievergoeding niet gematigd in zicht van pensioen

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar de werkgever moet de oudere werknemer die wordt ontslagen met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht wel de volledige transitievergoeding betalen. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal 24 maanden in […]

Meer lezen

Géén andere werknemer of zzp’er ter vervanging ontslagen persoon

Als een werkgever van het UWV een ontslagvergunning heeft gekregen en het dienstverband van de werknemer is opgezegd, mag de werkgever vanaf het moment van opzegging 26 weken geen andere werknemer of een zzp’er aantrekken voor hetzelfde werk. Dit heet de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Als u in strijd handelt met deze voorwaarde door wel anderen tewerk te […]

Meer lezen

Kunt u het risico van naheffingen en boetes in een contract bij de opdrachtnemer (ZZP-er) neerleggen voor als de Belastingdienst toch meent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft en daarmee ook de mogelijkheid voor vrijwaring voor aanspraken van de Belastingdienst inzake afdracht van loonbelasting en premies voor de opdrachtgever. Per 1 mei 2016 geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Wanneer u als opdrachtgever niet met een volgens de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst of een goedgekeurde overeenkomst werkt […]

Meer lezen

Minister Van der Steur vraagt consultatie conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’

Tot eind september kunnen betrokken en belangstellenden een reactie geven op de conceptregeling ‘Wet bevordering mediation’. Doel van deze regeling is het stimuleren van het gebruik van mediation als instrument voor geschiloplossing. Voorgestelde maatregelen zijn onder meer de invoering van een overheidsregister voor mediators, het stellen van kwaliteitseisen aan mediators die in dat register ingeschreven […]

Meer lezen

In dienst nemen AOW’ers interessanter

De vergrijzing neemt in Nederland in de komende jaren toe. En werken met 65-plussers wordt door de invoering van de ‘Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ een stuk eenvoudiger. Dit biedt voor u als werkgever interessante mogelijkheden. Want de AOW-gerechtigde werknemer is niet alleen vaak gemotiveerd en zeer ervaren, ook op financieel en juridisch gebied […]

Meer lezen

Hoe staat u er eigenlijk voor?

Vragen waar iedere ondernemer eens een keer goed voor zou moeten gaan zitten. * Hoe staat uw bedrijf er echt voor? Die vraag gaat verder dan een blik werpen op uw balans- en verlies en winstrekening. Verdient u echt geld als u alle kosten reëel waardeert? En hoe reëel is uw loon als ondernemer? Wat […]

Meer lezen