Wil de echte vervoerder opstaan?

Door uitbesteding grip op uitvoeren vervoeropdracht kwijt

U kent deze situatie misschien wel: een collega-vervoerder heeft de opdracht aangenomen om een lading op te halen in Frankrijk. Die moet worden afgeleverd in Nederland. Deze vervoerder besteedt het vervoer echter weer uit aan een andere transporteur. En die, zo blijkt later, besteedt de opdracht ook weer uit. Deze laatste transporteur haalt de goederen wel echt op en vervoert ze ook naar Nederland.

Nu is het in de transportwereld niet ongebruikelijk dat vervoeropdrachten aan een andere transporteur worden doorgegeven. Maar in een dergelijke situatie ontstaat dan een ‘keten van vervoerders en ondervervoerders’ en is het voor de hoofdvervoerder niet meer duidelijk wie precies de lading heeft vervoerd.
Als er dan problemen ontstaan, zoals het vasthouden van goederen wegens een onbetaalde rekening of een faillissement van één van deze ondervervoerders, zal iedereen in de keten proberen deze kwestie van zijn tafel te houden.

Zoals in het voorbeeld hierboven. In de tussentijd was er namelijk tussen de twee ondervervoerders discussie ontstaan over de vraag of de feitelijke vervoerder de lading wel of niet tijdig had opgehaald. De ‘feitelijke vervoerder’ hoort daarvan. Hij besluit niet verder te rijden en de lading vast te houden in afwachting van betaling van het afgesproken bedrag. En hij wil ook direct de kosten van aflading, handling en dergelijke vergoed zien.

Een extra complicatie is dat de betreffende lading onderdeel uitmaakt van een groter geheel. En omdat dit deel niet op tijd in Nederland aan komt, stelt de opdrachtgever de hoofdvervoerder aansprakelijk voor de schade die hij door die (te) late levering zal lijden. De hoofdvervoerder gaat, omdat er druk op de kwestie komt te staan, onderhandelen met de feitelijke vervoerder, met als doel de lading vrij te krijgen. En hij betaalt meer dan het afgesproken bedrag van de vrachtprijs. Pikant is, dat de hoofdvervoerder waarschijnlijk nooit zaken zou hebben gedaan met die feitelijke vervoerder.

Hoe voorkom je dergelijke situaties? Je kunt in ieder geval, als je als hoofdvervoerder vervoer uitbesteedt, de ondervervoerder melden dat hij verplicht is het vervoer zelf uit te voeren. En dat, als hij van plan is dat niet te doen, hij schriftelijk moet melden met welke ondervervoerder hij dan een contract aan wil gaan. Verder is het belangrijk dat de ondervervoerder eenzelfde clausule opneemt in de overeenkomst met eventuele ondervervoerders die hij inschakelt. Zo kan je in ieder geval in de gaten houden welke partij uiteindelijk de lading vervoert en kan je als hoofdvervoerder het roer in handen houden. Als de ondervervoerder het werk toch uitbesteedt zonder u te informeren, en er ontstaan problemen, dan heeft de ondervervoerder de afspraak geschonden en is hij daarmee schadeplichtig. Als hoofdvervoerder kan je in een dergelijk geval de schade die daardoor ontstaat (naast eventuele nevenschades) bij deze ondervervoerder vorderen.

En waarom zijn ze geen kort geding begonnen? Er is een afweging gemaakt tussen de kosten voor dat geding en de tijd die daarmee gemoeid is, vergeleken met een mogelijke opbrengst ervan. Het was voordeliger de lading weer zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl[