We hadden toch afgesproken…

Ondernemen in het transport is meer dan vervoeren. U maakt afspraken over het tarief, aflevertijden, opslag, risico’s en nog veel meer. Negen van de tien keer is dat voor ten behoeve van uw eigen onderneming. Soms in het kader van een samenwerking.
Hoe dan ook, juridisch gesproken sluit u voortdurend nieuwe overeenkomsten. Weet u precies wat daarin staat en wat de consequenties zijn? SCT Juridisch Adviesbureau kan u helpen ze te beoordelen of ze wel bieden wat u denkt dat ze bieden.

Neem het voorbeeld van een transportbedrijf dat werkte voor een landelijk bekende onderneming. Toen die laatste failliet werd verklaard had het transportbedrijf nog remboursgelden en goederen in beheer met een gezamenlijke waarde van zo’n 20.000 euro. Op grond van de TLN betalingsvoorwaarden en de Algemene Vervoers Condities (AVC) meende het bedrijf een beroep te kunnen doen op een pandrecht. Maar toen de curator om stukken vroeg waaruit zou kunnen blijken dat de algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing waren verklaard, werd het stil.

‘Ja’, zei men bij het transportbedrijf, ‘sinds vorig jaar verwijzen we ernaar op onze facturen en we hebben ook een mailing gedaan.’ Maar helaas: volgens de wet is een verwijzing op de facturen is te laat en er was ook geen bewijs dat de mailing aan de debiteur was verzonden.

De jurisprudentie laat er geen misverstand over bestaan dat algemene voorwaarden expliciet en tijdig aan de opdrachtgever bekend moeten worden gemaakt. Daarom moet u de voorwaarden tenminste eenmaal aan de opdrachtgever overhandigen.
Het meest logisch en makkelijkste is dat, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, bij een offerte te doen. U moet dit achteraf dus ook kunnen aantonen. Stuur ze dus mee met een brief waarvan u zelf een kopie archiveert. Uit de inhoud van de brief moet overigens ook duidelijk blijken dat de voorwaarden zijn meegestuurd.

Als u gebruik maakt van algemene voorwaarden moet u er ook altijd duidelijk bij vermelden voor welke activiteit wat u betreft die bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. Een algemene verwijzing, bijvoorbeeld ‘op al onze werkzaamheden zijn van toepassing … voorwaarden’ is dus niet rechtsgeldig. Dit is namelijk verwarrend voor uw opdrachtgever.
Ook moet u altijd de plaats van deponering en dat u de voorwaarden zonder kosten op eerste verzoek ter beschikking stelt vermelden op uw briefpapier, facturen en alle andere documentatie.

Recht van welk land?

Algemene voorwaarden kunnen ook van belang zijn als u een overeenkomst aangaat met een buitenlandse partij. Zo kan in de voorwaarden een bepaling zijn opgenomen die aangeeft welk recht op de rechtsverhouding van toepassing is en welke rechter bevoegd is als er sprake is van een conflict. Stel, bijvoorbeeld, dat u op basis van een mondelinge overeenkomst zaken doet met een Tsjechische wederpartij die gevestigd is in Belgie. En dat u in het kader van die overeenkomst ten behoeve van een Franse partij goederen van Frankrijk naar Tsjechie heeft vervoerd. Weet u van welk land dan de rechtsregels gelden?

Pandrecht ook in Algemene Vervoerscondities

Op 1 juli 2002 zijn de Algemene Vervoercondities 2002 gedeponeerd. Een belangrijke verbetering was destijds dat in deze condities ook een pandrecht voor de vervoerder is opgenomen. Wij adviseren vervoerders deze condities (kortweg de AVC 2002), aanvullend op het CMR-verdrag, op al het vervoer, dus ook internationaal vervoer, van toepassing te verklaren.

Voor een aantal activiteiten zijn geen standaard algemene voorwaarden beschikbaar. U kunt dan zelf voorwaarden opstellen en deponeren. Uiteraard zijn wij u daarbij graag van dienst.

Wilt u nadere informatie neem dan contact met ons op via e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl of bel SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010-3042850.

Wat voor overeenkomst?

  • vervoerovereenkomst
  • charterovereenkomst
  • samenwerking
  • bedrijfsovername
  • arbeidsovereenkomsten
  • vennootschap onder firma
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • huur/lease
  • bedrijfsvoorwaarden