Algemene voorwaarden

Passen uw ‘algemene voorwaarden’ nog bij het werk dat u doet?

In heel wat bedrijven veranderen in de loop van de tijd de activiteiten of worden nieuwe activiteiten ontplooid. Veel ondernemers denken er dan niet aan, dat de algemene voorwaarden die ze in het zakelijk verkeer met hun relaties hanteren, niet meer van toepassing kunnen zijn. Daarom is het van belang elk jaar te controleren of de werkzaamheden of activiteiten die u uitvoert nog overeenstemmen met de voorwaarden die u gebruikt.

Stel dat u aanvankelijk nationaal en internationaal vervoer deed. Vervolgens bent u ook opslag gaan doen. Als uw voorwaarden dan alleen verwijzen naar de algemene Vervoercondities 2002 en het CMR-Verdrag, maar geen verwijzing hebben naar bijvoorbeeld ‘opslagvoorwaarden’, kunt u zich, wanneer zich een probleem bij die opslag voordoet, niet beroepen op de vervoersvoorwaarden. Dat kán betekenen dat u ook geen beroep kunt doen op de beperkingen in die voorwaarden. En dat kan ertoe leiden, dat u volledig aansprakelijk bent voor schade.

Het gebruik van algemene voorwaarden is dus belangrijk, omdat er niet alleen rechten en verplichtingen in staan, maar vaak ook een beperking van aansprakelijkheid bevatten.

Overleg met uw verzekeringsmaatschappij is van belang.

Zie voor meer tips en een uitgebreide toelichting onze website www.sct-juridischadviesbureau.nl of bel met (010) 304 28 50.