Eigenrisicodrager bij (ver)koop

Overgang van onderneming en eigenrisicodragerschap

Bij een verkoop of koop van een bedrijf is het van belang de risico’s in beeld te brengen. Een van de onderwerpen is zieke werknemers, die al of niet zichtbaar, op de loonlijst staan en het eigen risicodragerschap.

Wanneer een van de partijen eigen risicodrager is en er is sprake van overgang van onderneming gaat dit risico over naar de koper/verkrijger. In andere situaties kan het zijn, dat het risico bij de vervreemder/verkoper blijft.

Onderzoek de mogelijke consequenties en win tijdig advies in.

Vragen? Bel 010 304 28 50 of mail naar info@sct-juridischadviesbureau.nl.