Bedrijfsovername en -opvolging

Er komt een moment dat u uw onderneming niet meer zult leiden. Dat kan zijn als u het bedrijf overdraagt aan uw kinderen of als u het verkoopt aan een andere partij. We gaan er altijd van uit dat we zelf kunnen bepalen wanneer we die keuzes maken. Maar soms overkomt je iets. Onverwacht. Ook dan moet de zaak goed zijn voorbereid. Anders gebeuren er dingen die helemaal niet de bedoeling waren.

Een tijdige en gedegen voorbereiding kan alle betrokkenen bovendien de nodige teleurstellingen besparen. Maar er komt wel nogal wat kijken bij een overname. SCT Juridisch Adviesbureau heeft ruime kennis van en ervaring in het begeleiden van bedrijfsovernames in de transportsector.

Er moet het nodige worden onderzocht en er moeten garanties worden bedongen. En hoe bepaal je de volgende punten?

  • Wat is de waarde van de onderneming?
  • Is er sprake van “verborgen gebreken”?
  • Hoe beoordeelt u de jaarcijfers?
  • Hoe controleert u de bezittingen, de schulden en het rendement?
  • Hoe zijn de organisatie en de verantwoordelijkheden geregeld?

Bij overname binnen de familie moet u het antwoord weten op vragen als:

  • Grijpen zakelijke en prive belangen niet te veel in elkaar?
  • Hebben de opvolgers de juiste papieren?
  • Welke zekerheden kunnen worden verstrekt bij uitgestelde betaling?

Bij overname binnen de familie moet u het antwoord weten op vragen als:
Een overname binnen de familie is vaak lastig bespreekbaar. U moet ineens als ouder met uw kind over de financiƫn praten en volledig inzicht in de cijfers geven. Omgekeerd blijkt in de praktijk dat kinderen vaak moeilijk zomaar met hun ouders over financiele zaken praten. Ze zijn vaak te terughoudend en voorzichtig. Zo komt niet boven tafel wat er echt bedoeld werd.