Bedrijf in verkoop?

Uw bedrijf ook in de verkoop?

Begin tijdig met de voorbereidingen

Verkoop

Misschien heeft u ook plannen? In dat geval is het belangrijk te onderzoeken of de structuur van uw bedrijf daar ook gereed voor is. En waarschijnlijk zult u niet de enige aanbieder zijn. Toch is het van belang een maximale opbrengst te genereren. Mogelijk kunt u ook in fiscaal opzicht nog maatregelen nemen om te zijner tijd netto meer geld over te houden.

In alle gevallen kan SCT Juridisch Adviesbureau samen met u uw positie inventariseren en u, waar mogelijk en gewenst, adviseren over mogelijke stappen. Bel nu 010-304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl.

Koop

Bent u van plan een onderneming over te nemen?

‘Due diligence’ onderzoek door accountant vaak niet voldoende.

Bij koop en verkoop van een onderneming heeft de verkoper een informatieplicht en de koper een onderzoeksplicht. De verkoper moet dus essentiële informatie aan de koper verstrekken en de koper mag niet alleen informatie afwachten, maar dient zelf ook onderzoek te doen. Vaak wordt voor zo’n boekenonderzoek (‘due diligence’ onderzoek) een accountant ingeschakeld. Hij of zij zal vooral de financiële gegevens van het over te nemen bedrijf onderzoeken.

Dringend advies: doe ook juridisch vooronderzoek

Ook op juridisch gebied valt er heel wat te onderzoeken. Denk aan het controleren van contracten, zoals arbeidsovereenkomsten, commerciële contracten en vervoersovereenkomsten. Ook moet worden onderzocht of de over te nemen onderneming niet is verwikkeld in juridische procedures. En het komt voor dat de onderneming een conflict heeft met een werknemer dat nog niet tot een oplossing is gekomen. Daar kunnen nog forse schadeclaims uit voortkomen.

Minder voor de hand liggend, maar vaak de moeite waard, is de vergunningensituatie te onderzoeken en te checken of wordt gehandeld conform het bestemmingsplan waar de over te nemen onderneming is gevestigd. Verder is het verstandig om, als met specifieke softwareprogramma’s wordt gewerkt, te onderzoeken of de juiste licenties daarvan verkregen zijn en of de over te nemen onderneming steeds aan haar betalingsplicht ter zake heeft voldaan. U kunt voor rare verrassingen komen te staan.

Nu boetes voor overtreding van de arbeidstijdenwetgeving vaak heel hoog zijn, verdient het ook aanbeveling na te gaan of de over te nemen onderneming zich steeds aan de arbeidstijdenwetgeving heeft gehouden. En wat denkt u van de vraag of een werknemer die inmiddels een WIA uitkering geniet, al dan niet valt onder het eigen risicodragerschap van de koper van de onderneming? Is er sprake van illegale vreemdelingen?

Dit is maar een greep uit wat u allemaal kunt tegenkomen als u op het overnamepad gaat. En natuurlijk kunt u dergelijke problemen ondervangen door bij de koopovereenkomst verklaringen en garanties van de verkoper te bedingen. Maar de rechter vindt ook dat u als koper niet kunt volstaan met een set algemene verklaringen en garanties. Anders gezegd: als koper moet u, naar aanleiding van de bevindingen uit een ‘due diligence’ onderzoek, specifieke verklaringen en garanties bedingen.

Heeft u steun nodig in deze complexe materie, dan kan SCT Juridisch Adviesbureau u, gezien haar ruime ervaring op dit gebied, vanzelfsprekend in bijstaan. Bel nu 010-304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl.