Kosten besparen door striktere eisen te stellen en die na te leven

Ondernemen gaat over geld verdienen. Daarom is het niet alleen in deze tijd maar eigenlijk altijd de moeite te bekijken hoe u kosten kun besparen. Vaak blijkt dat het stellen van striktere eisen en het handhaven daarvan te leiden tot een beperking van extra uitgaven en soms zelfs geld op te leveren.

  1. Volg nauwgezet uw debiteuren en hun betalingstermijnen. Als zij traag betalen mist u daardoor rente.
  2. Omgekeerd geldt voor u hetzelfde. Als u uw betalingstermijn in overleg met uw crediteuren kunt verlengen, kan u dat ook kosten en rente besparen.
  3. Controleer extra nauwgezet de uren die uw chauffeurs maken. Het is mogelijk om deze uren te corrigeren.
  4. Heeft u al eens goed gekeken naar de telefoonkosten van de door het bedrijf ter beschikking gestelde telefoon? U kunt bijvoorbeeld bepalen dat tot een bepaald bedrag (bijvoorbeeld € 50, -) privé gebeld mag worden. U kunt dan het bedrag daarboven inhouden op het loon. Leg dit wel schriftelijk vast.
  5. Zorg ervoor dat u uw personeelsdossiers goed op orde heeft en dat alle gespreksnotities, verslagen van functioneringsgesprekken, brieven en dergelijke in het dossier aanwezig zijn. Als u onverhoopt een werknemer de wacht aan moet zeggen, heeft u direct ondersteunend materiaal bij de hand. Omgekeerd is deze informatie ook een betere basis voor als u wilt selecteren voor wie nu uw beste krachten zijn.
  6. Als u werk kwijt raakt aan een andere vervoerder kunt u onderzoeken of deze vervoerder vrachtauto’s nodig heeft voor dat werk. U kunt dan mogelijk met die nieuwe vervoerder afspreken dat hij niet alleen uw werk, maar ook uw auto’s en personeel overneemt. Zo draagt u er zorg voor dat de werknemers hun baan behouden. En het bespaart u alle kosten van ontslag, ontslagvergunningen en eventuele andere vergoedingen die u bij het einde van een dienstverband moet uitkeren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via (010) 3042850 of kijk op www.sct-juridischadviesbureau.nl.