Hoe staat uw bedrijf ervoor? Verdient u geld?

Als u overweegt structurele wijzigingen aan te brengen in uw onderneming gelden de volgende opties:
1.  fuseren;
2.  staken en liquideren van het bedrijf;
3.  faillissement door aanvraag van meer schuldeisers of door eigen aanvraag;
4.  opvolging;
5.  verkoop van het bedrijf;
6.  overnemen van een ander bedrijf:
7.  samenwerken met andere bedrijven.

Maar voordat u stappen onderneemt is het altijd goed eerst de volgende vragen te beantwoorden.

Verdient u geld?
Op basis van reële kosten moet worden gerekend. De exploitatie moet worden genormaliseerd, zoals:
–  arbeidsvergoeding op basis van NEA norm;
–  kosten van huisvesting: zijn deze reël?
–  is er sprake van reële rente?;
–  wat zijn de lasten van de investeringen?

Hoe staat uw bedrijf ervoor?
1.  Met de stofkam moet door de diverse onderdelen van het bedrijf worden gegaan.
2.  Is het resultaat negatief? Is dit incidenteel of structureel? Is ombuigen mogelijk?

Het is nodig om een begroting en rapportage per maand te hebben, er kort op te zitten en eventueel slecht weer scenario’s te bedenken.

Staken van het bedrijf
a.  Inventariseer uw privé positie;
b.  Bij doorgaan met het bedrijf: welk inkomen hebt u eigenlijk nodig? Is er voldoende dekking voor het onroerend goed? Hoe staat het met de continuïteit?
c.  Bij het staken van het bedrijf: tijdig beginnen, omdat onder meer het aanvragen van ontslagvergunningen tijd kost. Inventariseer de kosten van en het afbouwen van verplichtingen. Inventariseer de herplaatsingsinspanningen voor personeel.

Faillissement
Voorkom in geval van een B.V. (besloten vennootschap) privé aansprakelijkheid door:
a.  de administratie op orde te hebben;
b.  de jaarrekening op tijd te publiceren;
c.  betalingsonmacht op tijd te melden bij fiscus en bedrijfstakpensioenfonds;
d.  te onderzoeken of er privé is meegetekend?
e.  te onderzoeken of er pandrechten van de bank zijn?

Opvolging
–  is een opvolger aanwezig en geschikt?
–  willen alle partijen wel?
–  maak een meerjarenbegroting en wat zijn de verwachtingen?;
–  is de exploitatie rendabel? Geef de opvolger inzicht;
–  is het financieel haalbaar?
–  in welke vorm geschiedt de opvolging?
–  heeft senior nog (mede) zeggenschap?;
– betalen of schenken (BOF)?

Verkopen
1.  wat is de financiële positie van de gegadigde?
2.  de gegadigde moet een geheimhoudingsverklaring ondertekenen;
3.  bereid het gewenste scenario voor;
4.  hoe is het gesteld met de aansprakelijkheid uit verplichtingen, zoals lease en de bank?;
5.  non-concurrentiebeding.

Bedrijf overnemen
–  bepaal doelgroep;
–  check financiële positie en eigendom;
–  reken door op basis van eigen gegevens;
–  let op juridische valkuilen.

Samenwerken
–  vrachtuitwisseling;
–  coöperatie;
–  fusie.

Structuur bedrijf op orde?
1.  beperk risico’s;
2.  structuur Holding B.V. en (werk) B.V. (‘s):
– behandel ze als aparte bedrijven;
– leg contractuele verplichtingen onderling schriftelijk vast;
– op zakelijke basis onderling financieren met zo mogelijk deugdelijke zekerheidsstelling.
3.  Privé situatie op orde? Huwelijksregime? Testament?
4.  Voorziening treffen met betrekking tot zeggenschap bij calamiteit.

Ondernemerscoach
SCT Juridisch Adviesbureau werkt samen met Emile van der Weg Ondernemerscoach. Hij staat ondernemers bij in het richting bepalen voor de toekomst, door middel van gesprekken, het voorhouden van een spiegel en het toepassen van het IKTO-profiel. Dit laatste geeft inzicht in wie iemand is voor zichzelf en voor anderen. Het toepassen hiervan geeft inzicht in de dynamiek tussen mensen en stelt u in staat om beter te sturen. Ook bij overname door een kind of kinderen kan Emile van der Weg u bijstaan. Vragen als heeft de zoon of dochter de kwaliteiten om het bedrijf te leiden? Hoe wordt omgegaan met de druk van het leiden van het bedrijf?

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl