Maximale betalingstermijn facturen

De maximale betalingstermijn voor facturen is 30 dagen na de ontvangst van de factuur.
Als de factuur vóór de levering van een dienst of goederen is ontvangen, dan mogen de 30 dagen worden gerekend vanaf het moment van de levering.

Bij het overschrijden van deze termijn is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook ten minste een bedrag van € 40,00 aan invorderingskosten verschuldigd. Het bedrag behoeft niet te worden onderbouwd. Wanneer er sprake is van andere afspraken en betalingstermijnen zijn deze van toepassing.

Per 16 maart 2013 geldt deze regeling ook voor de overheid.
Wanneer een bedrijf opdrachten uitvoert voor een overheid, zoals een gemeente of provincie, dient deze overheid binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Ook daarna is de wettelijke rente en het bedrag van ten minste € 40,00 aan invorderingskosten door die overheid verschuldigd.

Dit geldt bij handelstransacties, met andere woorden tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid. Dit heeft geen betrekking op burgers in relatie tot  bijvoorbeeld overheden.

Bron: Staatsblad 2012, nr. 647.

Dit betekent, dat na het verstrijken van de betalingstermijn het bedrag van € 40,00 in rekening gebracht kan worden. De wettelijke (handels)rente gaat automatisch in na het verstrijken van de betalingstermijn. De wettelijke handelsrente is per 1 januari 2016 8,05 %. De wettelijke rente per 1 januari 2016 is 2 %.
N.B.: deze rente wordt per 1 januari en 1 juli van elk jaar aangepast.
Er kunnen andere bedragen dan € 40,00 in rekening worden gebracht, wanneer er andere afspraken zijn gemaakt tussen partijen dan wel (bedrijfs/branche)voorwaarden, die een regeling hebben over dergelijke kosten, van toepassing zijn.

Zorg, dat de voorwaarden van toepassing zijn. Zie http://www.sct-juridischadviesbureau.nl/specialismen/overeenkomsten-en-ondernemingsrecht/voorwaarden-van-toepassing/.

Informatie? Bel SCT Juridisch Adviesbureau , telefoon 010-3042850 of stel de vraag per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.