Voorwaarden van toepassing?

Bij het aangaan van een overeenkomst is het belangrijk, dat de algemene (bedrijfs) voorwaarden van toepassing worden verklaard.

De voorwaarden moeten vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij bekend zijn gemaakt of, beter nog, overhandigd zijn. Dit kan gebeuren bij een offerte.

Wanneer voorwaarden op de achterzijde van briefpapier of facturen zijn vermeld moet uitdrukkelijk op de voorzijde vermeld worden, dat de op de achterzijde vermelde voorwaarden van toepassing zijn.

Staat alleen maar op de voorzijde, dat er voorwaarden van toepassing zonder verwijzing naar de achterzijde, dan zijn deze voorwaarden niet van toepassing, ook al staan deze op de achterzijde afgedrukt.

Zorg ervoor, dat de voorwaarden aan de wederpartij ter hand worden gesteld of toegezonden.

Vragen? Neem contact op met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 010 304 28 50 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.