Juridische scan? Vaste adviesafspraken?

Juridische scan? Vaste adviesafspraken?

Neem contact op met SCT Juridisch Adviesbureau voor meer zekerheid
SCT Juridisch Adviesbureau biedt u de mogelijkheid op regelmatige basis de ontwikkeling van uw bedrijf en in het bijzonder de juridische aspecten daarvan door te nemen. De praktijk leert, dat als je elkaar regelmatig spreekt, ongewenste situaties kunnen worden voorkomen en er aanzienlijk minder in piek- of panieksituaties hoeft te worden gehandeld.
Als u bijvoorbeeld van plan bent een nieuwe bedrijfsactiviteit te ontplooien, is het zinvol tijdig te bekijken of dat binnen het bestaande bedrijf moet gebeuren of dat het beter is het in een apart bedrijf onder te brengen. Indien u besluit op regelmatige basis gebruik te maken van onze diensten, kan dat leiden tot gereduceerde tarieven.

In het kader van een vast adviseurschap kan SCT Juridisch Adviesbureau ook een juridische scan uitvoeren. Het is belangrijk van tijd tot tijd de inhoud van arbeidsovereenkomsten te checken of bijvoorbeeld te controleren of het handboek, de bedrijfsreglementen en de taakomschrijvingen nog voldoen aan actuele wettelijke eisen of de situatie van het bedrijf op dat moment.
In dat kader kan ook de structuur van de onderneming worden bekeken en, al dan niet in overleg met een fiscalist, worden beoordeeld of de structuur nog past. Daarin werken wij onder meer samen met SCT Belastingadviseurs. Uiteraard kunnen wij ook met uw eigen fiscalist van gedachten wisselen.

Wij maken graag een afspraak met u om over deze aspecten van gedachten te wisselen. Bel voor een afspraak (010) 304 28 50.