Zijn uw chauffeurs goed ingeschaald?

Plaatsen werknemer in hogere loonschaal verstrekkende gevolgen

Zijn uw chauffeurs correct ingeschaald?

De CAO voor het beroepsgoederenvervoer kent een systeem van functieloonschalen met treden. Het boekje ‘functiewaarderingen’ is daarbij een goed handvat. Als iemand in zijn werk goed wordt beoordeeld voor de werkzaamheden die behoren bij een functie, blijkt soms dat de inschaling niet correct plaats vindt. Ook de krapte op de arbeidsmarkt leidde in de afgelopen jaren soms tot te hoge inschaling.

In hoofdstuk 7 van de CAO is te lezen dat, als een werkgever ervoor kiest een werknemer in een hogere schaal te plaatsen, hij ook de bij die schaal behorende tredenverhogingen moet toekennen. Als bij een juiste beoordeling van de functie blijkt dat de inschaling te hoog is, kan de werknemer in de lagere gewaardeerde functie worden geplaatst (artikel 23 CAO). Vervolgens moet het loonverschil worden vastgesteld in een persoonlijke toeslag. Die moet daarop worden betaald. Afbouw van die toeslag kan weer gebeuren als in de toekomst loonsverhoging wordt toegekend. De persoonlijke toeslag bouwt dan af met het bedrag waarmee het basisloon wordt verhoogd. Afbouw van de persoonlijke toeslag is niet mogelijk voor werknemers van 55 jaar en ouder die minimaal tien jaar, en voor werknemers die 25 jaar of langer in dienst zijn van de werkgever.

Het plaatsen van een werknemer in een functie met een hogere loonschaal heeft verstrekkende gevolgen. Een eenmaal genomen beslissing kan niet worden teruggedraaid. Van de CAO afwijkende afspraken zijn niet geldig.