Alcohol en verkeer

Alcohol in het verkeer?

Onder invloed rijden is altijd onverzekerd rijden

Iedereen weet dat je geen motorrijtuig mag besturen als je onder invloed bent van alcoholhoudende dranken. Het mag ook niet als je onder invloed bent van ‘enig bedwelmend of opwekkend middel’. Word je aangehouden als je onder invloed verkeert, dan kan dat je duur komen te staan.

Het ‘minste’ is dat je een rijverbod, een boete of intrekking van de rijbevoegdheid krijgt opgelegd. Maar een bestuurder die onder invloed verkeert, kan ook betrokken raken bij een aanrijding of een aanrijding veroorzaken. En dan hangt je, behalve de bovengenoemde strafrechtelijke gevolgen, meer boven het hoofd.

Eigenaars van motorrijtuigen, dan wel de gebruikers, hebben dat in de regel WA, maar vaak ook casco verzekerd. WA verzekerd wil zeggen, dat de verzekeringsmaatschappij schade die wordt veroorzaakt aan derden vergoedt. Een cascoverzekering dekt de schade aan het eigen voertuig.

Maar verzekeraars dekken alleen schade, die wordt veroorzaakt door een ‘onzeker voorval’. Als er op voorhand dus een gerede kans is dat er schade ontstaat, kan het zijn dat die niet wordt gedekt. Zo is schade, die wordt veroorzaakt doordat verzekerde een waagstuk onderneemt en dus roekeloos handelt, niet verzekerd.
En in de meeste polisvoorwaarden staat ook expliciet dat ‘schade die ontstaat, terwijl de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van de gebeurtenis zo onder invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat dit hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden’ niet verzekerd is.
En voor alle duidelijkheid: als een bestuurder een adem-, urine- of bloedproef weigert, staat dat gelijk aan onder invloed zijn. Weigeren heeft dus geen zin.

Ook als bij een verkeerscontrole of achteraf via een bloedproef of ademtest na een aanrijding blijkt dat de bestuurder onder invloed was, betekent dit dat de schade niet is gedekt. De WA verzekering zal mogelijk wel uitkeren aan derden, maar dat wordt dan alsnog verhaald op de verzekerde. Schade aan het eigen voertuig wordt ook niet gedekt en de schade die is uitgekeerd aan derden, zal ook op de verzekerde worden verhaald.

Wilt u meer weten? Bel dan nu (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl.

Werkgevers lopen ook risico

De in dit artikel beschreven gevolgen van roekeloos rijden en rijden onder invloed, gelden niet alleen voor elke particuliere eigenaar van een voertuig, maar ook voor werkgevers. Werkgevers in de transportsector hebben in het algemeen hun wagenpark WA en vaak ook casco verzekerd. Als een bestuurder van een dergelijk voertuig, dus een chauffeur in loondienst, onder invloed verkeert, gelden dezelfde regels. En de schade komt in zo’n geval voor rekening van de werkgever.
Als werkgever kunt u proberen die schade te verhalen op de veroorzaker. In dit geval de werknemer die onder invloed heeft verkeerd. Maar dat moet u dan wel kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld, doordat de werknemer na de aanrijding een adem- of bloedtest is afgenomen.
Uit de jurisprudentie komt naar voren dat een werknemer, die met de aan hem ter beschikking gestelde leaseauto een verkeersongeval veroorzaakt nadat hij alcohol heeft genuttigd, bewust roekeloos heeft gehandeld. Dat hield in dit geval in, dat die werknemer de schade aan zijn werkgever moest vergoeden.