Heeft u problemen met incasso?

De boekhouder heeft me net nog verteld…
Het moet onderweg zijn…
Ja, we lopen wat achter…
Als uw debiteuren wat traag worden…

U kent uw markt. U beheerst uw vak. U bent daar druk mee. En uw mensen ook. Onder die omstandigheden wil het innen van uitstaande vorderingen er wel eens bij inschieten.

Terwijl iedereen weet dat betaalde rekeningen een gezondere financiële basis voor uw onderneming vormen dan de vorderingen die u nog moet ontvangen.

Druk, druk, druk, dus. Ook uw debiteur heeft daar soms last van en komt zo niet toe aan betalen:
‘De boekhouder heeft me net nog verteld dat hij het heeft overgemaakt’ of
‘Het moet al onderweg zijn van de bank’ of
‘We lopen wat achter met de verwerking’.
U kent ze wel. En dat zijn dan nog de min of meer onschuldige uitvluchten.

Elke dag die uw klanten te laat betalen kost echter geld en gaat dus ten koste van uw winst. Ook uw liquiditeit komt op een gegeven moment onder druk te staan. Maar toch: het schiet er gewoon steeds bij in om achter uw debiteuren aan te gaan. Uw vak is immers nummer één. En terecht.

SCT Juridisch Adviesbureau kan u ondersteunen bij het invorderen van achterstallige betalingen.

Daar zijn verschillende manieren voor. De keuze daarvan is afhankelijk van de omstandigheden. Maar ons werk werkt. Dat staat vast.

SCT Juridisch Adviesbureau

  • heeft ruime ervaring, met name in de transportsector;
  • kan, indien dat onverhoopt nodig is, voor u gerechtelijke procedures in gang zetten;
  • is wegwijs in het doolhof van regelingen en procedures.

Betalingsgedrag heeft ook alles te maken met duidelijkheid. De juiste volgorde van zaken:

FACTUUR
EERSTE BETALINGSHERINNERING
AANMANING
TWEEDE AANMANING
IN GEBREKE STELLING
INCASSOMAATREGELEN
GERECHTELIJKE PROCEDURE
UITVOERING VONNIS

Natuurlijk is iedere opdracht er een. Maar vaak is het verstandig om voordat u met die nieuwe opdrachtgever in zee gaat zijn kredietwaardigheid en betalingsgedrag te controleren. Als het uw debiteur van het begin af aan duidelijk is, dat u de zaken professioneel aanpakt, vergroot dat de kans op een correcte en tijdige betaling van uw facturen.

U kunt ook uw leveringsvoorwaarden aanscherpen of andere maatregelen nemen. SCT Juridisch Adviesbureau kan u daarbij terzijde staan.

Bel nu (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl.