Eurovignet

Een aantal bedrijven is geconfronteerd met naheffingsaanslagen BZM (Belasting zware motorrijtuigen).

Het bedrag per dag is € 8,00. De verhoging in 2010 is € 147,00, dus € 155,00 per dag. De naheffingen worden opgelegd over een periode, die varieert van 3 tot 5 maanden. Die bedrijven worden achteraf geconfronteerd met die naheffingsaanslagen. Pas dan wordt duidelijk, dat het eurovignet niet is betaald.

De vraag is of een dergelijk lange periode is toegestaan. Het is van belang, dat een bedrijf zo spoedig mogelijk op de hoogte is van het verzuim(= niet betalen van de belasting).

Het eurovignet is van toepassing bij vrachtauto’s of vrachtautocombinatie met een maximum massa van 12.000 kg of meer en de vrachtauto uitsluitend is bestemd voor het vervoer van goederen over de weg.

Een rechter in Den Haag heeft in een bepaalde procedurede naheffingsaanslagen gematigd met een bedrag van zo’n € 43,00 per overtreding.

Voor meer informatie kunt u ons kantoor bellen ( telefoon 010 3042850) of ons per e-mail benaderen info@sct-juridischadviesbureau.nl.