Pas op met oproep- en nulurencontract

Oproepkracht kan zo voor onbepaalde tijd in dienst zijn

Pas op met een oproep- en nulurencontract

In de transportsector wordt veel gebruik gemaakt van flexibele contracten. Dat lijkt gemakkelijk voor alle partijen. Toch blijkt in de praktijk dat er een aantal punten is, waar u als werkgever extra aandacht aan moet schenken. Daarmee voorkomt u dat u later alsnog voor onaangename verrassingen komt te staan.

Zo bepaalt de wet dat bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die tenminste drie maanden heeft geduurd en waarbij het aantal uren niet vaststaat, de werknemer geacht wordt in dienst te zijn voor het aantal uren dat deze werknemer gemiddeld in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. De werknemer kan daar dus een beroep op doen. Hij kan aanspraak maken op loondoorbetaling, arbeid en/of loondoorbetaling tijdens ziekte.
Ons advies: als u zicht heeft op het minimaal aantal uren dat een werknemer altijd werkt, is het beter een min/max contract te sluiten.

In de transportsector wordt ook veel gebruik gemaakt van oproep-, afroep- of nulurencontracten. Maar let er op dat u geen overeenkomst sluit, waarin is opgenomen dat de oproepkracht niet verplicht is om te komen als hij of zij opgeroepen wordt.
Als de werknemer namelijk drie keer is opgeroepen en is verschenen, wordt hij of zij na de vierde keer namelijk geacht voor onbepaalde tijd in dienst te zijn. Zelfs als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had gesloten. De drie oproepen worden namelijk gezien als afzonderlijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. En sinds 1 januari 1999 geldt dat u maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar mag sluiten binnen een periode van 3 jaar.
En let op: een uitzendperiode telt ook mee als een periode voor bepaalde tijd.

Samengevat: zorg er voor dat u, als u een oproepovereenkomst gebruikt, deze afsluit voor bepaalde tijd. En, dat er ook in is opgenomen, dat de werknemer verplicht is gevolg te geven aan een oproep.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via (010) 304 28 50 of kijk op www.sct-juridischadviesbureau.nl.