Eurovignet (vervolg)

Schikking naar aanleiding van bezwaarschrift

SCT Juridisch Adviesbureau heeft voor een transportbedrijf bezwaar aangetekend bij de Belastingdienst tegen naheffingsaanslagen BZM (Eurovignet) over een periode van 5 maanden.

De naheffing bestond uit een bedrag van € 8,00 BZM en € 147,00 boete per dag. Het totale boetebedrag was zo’n € 15.000,00.

Na indiening van een zeer uitgebreid bezwaarschrift stelde de Belastingdienst voor de zaak te schikken tegen betaling van een boete van een kleine € 1.200,00. De BZM van € 8,00 per dag diende over die periode wel te worden betaald.

Er waren zowel juridische als inhoudelijke argumenten aangevoerd.

Vragen? Bel 010 304 28 50 of e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.