Eis vakbekwaamheid vervoermanager

Aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan als een vervoermanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten van een onderneming. Uitgangspunt is dat de vakbekwaamheid wordt ingebracht door een interne vervoermanager.

Indien de onderneming geen interne vervoermanager kan aantrekken is het mogelijkheid een externe vervoersmanager aan te stellen. De externe vervoermanager kan zijn/haar vakbekwaamheid bij maximaal vier ondernemingen met een totaal wagenpark van vijftig voertuigen inbrengen.  In de praktijk is gebleken dat een eigenlijke extern vervoermanager een arbeidscontract krijgt waardoor het lijkt dat deze een interne vervoermanager is. Op deze wijze kan bij een onbeperkt aantal ondernemingen en aantal voertuigen de vakbekwaamheid worden ingebracht.

Om dit tegen te gaan is de anticumulatiebepaling opgenomen. Een interne vervoermanager kan in beginsel bij één onderneming of één holding een onbeperkt aantal voertuigen beheren. Zodra een interne vervoermanager bij meer dan één onderneming zijn vakbekwaamheid als een interne of externe vervoermanager inbrengt is hij voor die vier ondernemingen gehouden aan de beperkingen die gelden voor een externe vervoermanager. Voor die maximaal vier ondernemingen mag het te beheren wagenpark maximaal vijftig voertuigen omvatten. De beleidsregel van de NIWO is per 1 januari 2015 hiervoor aangepast: beleidsregel Niwo.

Bron: TLN 11-12-2014