Basis checklist voor ondernemers

1.   Passen uw activiteiten nog bij uw (bedrijfs) voorwaarden?
2.   Zijn uw verzekeringen nog voldoende? Geen dubbele verzekeringen?
3.   Passende voorwaarden en daarop gebaseerde verzekeringen leveren (meestal) premievoordeel op!
4.   Zijn de arbeidsovereenkomsten aangepast aan de huidige wetgeving?
5.   DGA: is de pensioenbrief aangepast aan huidige wetgeving?
6.   Hoe is uw bedrijf in het bestemmingsplan opgenomen?
7.   Is uw milieu-/omgevingsvergunning nog op orde?
8.   Denk tijdig aan bedrijfsopvolging/verkoop, ook vanwege fiscale gevolgen!
9.   Samenwerken is fantastisch: onderzoek vóóraf de voor- en nadelen. Maak goede afspraken!
10. Is de nieuwe vakantieregeling bij u al ingevoerd? Zijn de arbeidsovereenkomsten aangepast?
11. Betalen uw debiteuren te laat? Houdt de betalingstermijn strak aan! Speel niet voor bank!
12. Weet u wie uw opdrachtgever is? Voorkom verrassingen door vóóraf dit na te gaan!
13. Onderhoudt regelmatig contact met uw opdrachtgever!
14. Nieuwe activiteit? Onduidelijke toekomst? Bedenk goed waar deze activiteit ondergebracht wordt!
15. Is het bedrijfsreglement/handboek up to date?
16. Hoe is het met de (ICT)-veiligheid gesteld?

Neem contact op met SCT Juridisch Adviesbureau om over deze en andere onderwerpen te spreken. Samen met andere partners, zoals fiscalisten en verzekeringsdeskundigen zal SCT Juridisch Adviesbureau u met raad en daad terzijde staan.

Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl. Op onze website www.sct-juridischadviesbureau.nl vindt u meer informatie over deze onderwerpen.