‘De buren, de buurt, de overheid. Wat heb ik daarmee te maken?’

Als ondernemer wordt u geacht goed op de hoogte te zijn van de Wet Milieubeheer en andere regels. U kent zonder enige twijfel uit ervaring ook het traject dat doorlopen moet worden voordat u de juiste vergunningen in huis heeft.

U weet inmiddels waarschijnlijk wat er allemaal komt kijken bij het invullen van alle (digitale)formulieren. Maar weet u ook wat de consequenties kunnen zijn van het niet voldoen aan bepaalde normen? Dat u ook als u al veertig jaar op dezelfde plaats gevestigd bent, gedwongen kunt worden uw bedrijf te verplaatsen? Soms is dat om dat uw onderneming de geluidsnormen overschrijdt, soms omdat uw gemeente een nieuwe bestemming heeft gekozen voor uw vestigingsplaats. In alle gevallen is de overheid uw tegenspeler.

Zorg dat u de weg net zo goed kent als de overheid.

Natuurlijk heeft u als ondernemer een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid en zult u geen dingen doen die anderen schade berokkenen. Maar de praktijk leert ook dat de overheid een echte tegenspeler wordt omdat men een bepaalde visie heeft ontwikkeld, waarvan de consequenties in uw nadeel zijn. Om een eenvoudig voorbeeld te noemen: rondom uw onderneming, die jaren buiten het dorp lag, is een nieuwe woonwijk gepland. Waar tot voor kort niemand last van u had, moet u nu voldoen aan diverse theoretisch berekende geluidsnormen. Dan is het goed dat er een juridisch adviesbureau is dat zowel de problematiek van uw bedrijf als de formele en informele wegen van wetgeving en overheden kent.

SCT Juridisch Adviesbureau staat voor deskundig advies van en praktische ondersteuning door mensen die de transportwereld kennen.

Een startende vrachtauto produceert geluid op een piekniveau van zo’n 90 dB. Voor de meeste woonwijken geldt een gemiddeld geluidsniveau van 50 dB (gemeten tegen de dichtstbijzijnde gevel tussen 07.00 en 19.00 uur) als voorschrift. Daarbuiten ligt die norm nog lager. Als u al weet hoe dat wordt vastgesteld, is het vaak moeilijk in praktijk te brengen om de wagens niet voor 07.00 uur te laten vertrekken.

Wanneer krijgt u in de praktijk te maken met de milieuwetgeving?

Als ondernemer bent u gehouden de wet strikt na te leven. U zult dus steeds moeten voldoen aan de eisen die de wet aan uw bedrijf stelt. Er is echter een aantal momenten waarop vast staat dat u precies moet kunnen aangeven hoe de situatie bij u is en dat u ook precies moet weten wat u met deze gegevens doet.

 • Bij koop en verkoop van de onderneming. Het is vandaag de dag heel normaal om bij een bedrijfsovername een zogenaamde ‘schone grond-verklaring’ te vragen. In dien die om een of andere reden niet wordt overhandigd, is het zaak waterdichte afspraken te maken over de kosten van het opruimen van eventuele vervuiling.
  Een ondernemer kan in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld voor bodemvervuiling die is ontstaan voor 1 januari 1975. Omgekeerd kan je zeggen dat hij wel aansprakelijk kan worden gesteld voor iedere vervuiling van na die datum. Er moet dus onomstotelijk aangetoond kunnen worden en worden vastgelegd wanneer eventuele vervuiling ontstaan is.
 • Bij het wijzigen van plannen van gemeente of provincie. Er is een aantal momenten waar u alert moet zijn op de vraag welke gegevens u in welke hoedanigheid aan de overheid ter beschikking stelt. Soms geeft u in goed vertrouwen inzicht in het resultaat van bepaalde metingen die dan later ‘tegen u’ gebruikt worden, omdat blijkt dat u niet voldoet aan een norm die u niet kent of omdat uw situatie een risico betekent voor een geplande nieuwe woonwijk.
 •  Bij het invullen van nieuwe aanvragen.
  Soms heeft u jaren naar ieders tevredenheid op een bepaald terrein uw bedrijf uitgeoefend. Dan blijkt ineens dat de normen zijn aangescherpt. Had u dat geweten dan had u maatregelen getroffen voordat u de formulieren voor de milieuvergunning invulde en was er wellicht niets aan de hand geweest.
  Het kan overigens ook voorkomen dat u tijdens een aanvraag wel voldoet aan de normen, maar dat naderhand de normen worden aangescherpt en uw bedrijf, zonder dat u dat weet, ook aan die nieuwe normen moet voldoen.

In alle gevallen geldt dat een deskundig advies uw positie ten opzichte van de overheid ten goede komt.
Kan ik daar zelf wat aan doen?

Tip
Wat de gevolgen zijn van bepaalde wijzigingen in de wet- en regelgeving hangt af van de specifieke maatregel. De overheid is verplicht om alle plannen en wijzigingen die zij wil uitvoeren van tevoren te publiceren. Vaak gebeurt dat in lastig leesbare advertenties die soms tussen de advertenties in de huis aan huisbladen staan.
De praktijk leert dat het de moeite loont om daar toch iedere week even op te letten. En als u niet doorziet wat precies de bedoeling van een aankondiging is, kunnen wij dat voor u uitzoeken.

Soms gaat het duidelijk over milieuzaken of om ruimtelijke ordening, maar ook wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening kunnen consequentie hebben voor uw onderneming. Zo komt het voor dat bepaalde straten worden afgesloten voor vrachtver keer of dat erop bepaalde tijden niet gereden mag worden met auto’s zwaarder dan………..
Als u niet tijdig aan de bel trekt kan dat lastige consequenties hebben voor uw bedrijfsvoering.

Het beste moment om contact met ons op te nemen is

 • als er (nog) niets aan de hand is.
  We kunnen dan in overleg en zonder tijdsdruk vaststellen of er echt niets aan de hand is.

Of later

 • wanneer u het idee heeft dat er iets op til is;
 • wanneer u formulieren moet invullen.

Wollig taalgebruik in de praktijk.
Zorg dat u heelhuids uit de mist komt

Tips

 • Soms staat erin een koopovereenkomst: ‘Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodemvervuiling’. Dat wil niet zeggen dat er dus ook geen sprake van is. Alleen zegt de verkoper het niet te weten. Als u een dergelijke zinsnede tegenkomt, zorg er dan altijd voor (en leg dat schriftelijk vast) dat u de verkoper wel aansprakelijk kunt stellen als wordt vastgesteld dat er toch bodemvervuiling is.
 • Soms staat erin stukken van de overheid: ‘afhankelijk van de (interventie)waarden’of ‘vooralsnog ligt het niet in de bedoeling’. In feite kunt u daar niets mee. U kent de waarden niet en weet niet wanneer ‘vooralsnog’precies is. Vraag duidelijkheid. Soms kost dat extra moeite, maar het loont altijd. Zeker als u het zwart op wit heeft staan. Wij adviseren u daar graag in.
 • Het is niet mogelijk u alles te vertellen over hoe en wanneer u te maken heeft met uw buren, de buurt en de overheid. Maar dat u met ze te maken heeft zal inmiddels duidelijk zijn.
  Uiteraard hoeft dat niet per sé tot conflicten te leiden. Naarmate u meer weet kunt u ook beter uw eigen plan trekken. Nodig ze dus eens uit. Vertel ze wat u doet en hoe goed u dat doet. Een positief contact leidt altijd tot meer begrip en dus minder problemen. Maar laat u wel deskundig adviseren

SCT Juridisch Adviesbureau, met zijn ruime ervaring op dit gebied, adviseert u daar graag over.