Twitter

Twitter en relatiebeding

Het Gerechtshof in Den Haag heeft in februari 2012 zich onder meer gebogen over twitterberichten in het kader van schending van een relatiebeding.

Een werknemer had zijn dienstverband bij een werkgever beëindigd en was in dienst getreden bij een concurrent. Naast de discussie of de werknemer op basis van het concurrentiebeding dit mocht doen heeft het Hof geoordeeld over het verzenden van twitterberichten vanuit de concurrent, dat:
1. de werknemer zich mogelijk op glad ijs begeeft in het kader van het relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst, maar volgens het Hof geen sprake is van het onderhouden van zakelijke contacten;
2. een twitterbericht een moderne vorm van adverteren is;
3. het volgen op Twitter een eenzijdige actie is vanuit de volger en die niet wordt ontplooid door de eigenaar van het twitteraccount. Hierin is een verschil met Facebook en LinkedIn, waarbij sprake is van een uitnodiging en acceptatie.