Jaarrekening digitaal deponeren vanaf 2016

Bedrijven moeten vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Nu hebben ze nog de keuze tussen een papieren of elektronische versie. De digitalisering moet de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven terugdringen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Kamp van Economische Zaken in week 35 van 2015 heeft ingediend bij de Tweede Kamer. ‘In een tijd waarin bedrijfsadministraties steeds meer gebruikmaken van elektronische boekhoudsystemen, mag van die bedrijven ook worden verlangd dat zij de jaarrekening langs elektronische weg naar de Kamer van Koophandel verzenden,’ schrijft de bewindsman in de toelichting.

Het wetsvoorstel bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bescheiden zoals de jaarrekening langs elektronische weg moeten worden aangeleverd op een bij dat besluit voorgeschreven manier. Kamp wil de verplichting in 2016 invoeren voor ‘kleine’ rechtspersonen, waarvoor criteria gelden als minder dan 50 werknemers en minder dan 8,8 miljoen euro omzet. Dit betreft 98 procent van de deponeringsplichtige rechtspersonen.

Gewenningsperiode
Middelgrote bedrijven – tot 250 werknemers en 50 miljoen euro omzet – hoeven pas in 2017 aan de verplichting te voldoen. Zij krijgen een gewenningsperiode omdat ze pas sinds dit jaar volledig gebruik kunnen maken van het elektronisch deponeren, waar kleine bedrijven die mogelijkheid al hebben sinds 2007.

Grote bedrijven moeten pas in 2019 over. Kamp noemt hiervoor als reden dat deze ondernemingen dienen te voldoen aan de meest uitgebreide wettelijke voorschriften. ‘Bovendien maakt de gefaseerde verplichtstelling het voor softwareleveranciers en intermediairs mogelijk om effectiever en efficiënter ondersteuning te bieden aan ondernemers tijdens de overgang naar het elektronisch deponeren van de jaarrekening.’

Uitzondering
Beursgenoteerde bedrijven worden uitgezonderd van de verplichting, omdat zij wellicht in de toekomst aan een afwijkende Europese rapportageverplichting moeten voldoen. Enkele andere grote bedrijven krijgen de keuze tussen het toekomstige Europese rapportageformaat of het in Nederland voorgeschreven Standard Business Reporting (SBR).

Het wetsvoorstel moet leiden tot besparingen bij de KvK en deponeringsplichtige rechtspersonen. De totale baten worden geraamd op 68 miljoen euro over 15 jaar. Financieel intermediairs zijn de pineut: voor hen is er minder werk als gevolg van de automatisering én ze moeten investeren in software.
Bron: SConline 27-08-2015

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl