Deskundigenoordeel UWV kosteloos

Op 1 juli 2015 is het arbeidsrecht, maar ook de ontslagregels (Wet werk en zekerheid), gewijzigd.
Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die bijvoorbeeld zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, wil beëindigen dient de werkgever daartoe zich te wenden tot de kantonrechter.
De werkgever moet een deskundigenoordeel UWV overleggen. Indien dat niet gebeurt zal de rechter het verzoek afwijzen.
Zo’n deskundigenoordel kost geld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegendheid  is van mening, dat  een dergelijke last ongewenst is voor de werkgever en hij heeft besloten om de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 te wijzigen. Deze wijziging is op 1 juli 2015 ingegaan. Dit betekent, dat een dergelijk deskundigenoordeel voor procedures na 1 juli 2015 geen geld kost.

Meer weten? Bel (010) 304 28 50 of stuur een e-mail aan info@sct-juridischadviesbureau.nl