Deskundigenoordeel UWV

Deskundigenoordeel UWV bij re-integratie

De Centrale Raad van Beroep heeft op 20 juli 2011 geoordeeld, dat afgegaan mag worden op het deskundigenoordeel van UWV.

Het re-integreren van een zieke werknemer is een zaak van werkgever en werknemer. De werkgever kan UWV vragen om een deskundigenoordeel te geven over de verrichte re-integratie-inspanningen, met andere woorden zijn de inspanningen voldoende en geschikt in het kader van re-integratie.

Dit is van belang voor de werkgever om te voorkomen, dat deze zal worden geconfronteerd met een loondoorbetalingsverplichting opgelegd door UWV na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

In de zaak, die bij de Centrale Raad heeft gespeeld, gaf het deskundigenoordeel aan, dat er voldoende inspanningen waren verricht. Desondanks legde UWV toch een loondoorbetalingsverplichting op.

De Centrale Raad heeft het besluit met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van UWV vernietigd, omdat de werkgever had mogen vertrouwen op het deskundigenoordeel van UWV.